Detail předmětu

Počítačové vidění

POV Ak. rok 2006/2007 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Seznámení se principy a metodami počítačového vidění, metody a způsoby snímání scény, metody předzpracování (statistické zpracování) obrazu, metody filtrace, vyhledávání vzorů ("pattern recognition"), integrální transformace - Fourierova transformace, morfologie obrazu, klasifikátory, automatické třídění, 3D metody počítačového vidění, otevřené problémy počítačového vidění.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

50 zkouška, 10 půlsemestrální test, 40 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti se seznámí s principy a metodami počítačového vidění. Naučí se detailně vybraným metodám a způsobům snímání scény. Seznámí se i s možnostmi zpracování nasnímaných dat a reprezentací výsledků. Naučí se aplikovat získané znalosti prakticky formou projektů.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Studenti se zdokonalí v týmové práci, matematice a použití jazyka C.

Cíle předmětu

Seznámit se s principy a metodami počítačového vidění. Naučit se detailně vybraným metodám a způsobům snímání scény. Seznámit se s možnostmi zpracování nasnímaných dat a reprezentací výsledků. Naučit se aplikovat získané znalosti prakticky formou projektů.

Literatura studijní

 • Žára, J., kol.: Počítačová grafika-principy a algoritmy, Grada, 1992, ISBN 80-85623-00-5
 • Forsyth, D. A., Ponce, J.: Computer Vision A Modern Approach, Prentice Hall, New Jersey, USA, 2003, ISBN 0-13-085198-1

Literatura referenční

 • Horn, B.K.P.: Robot Vision, McGraw-Hill, 1988, ISBN 0-07-030349-5
 • Hlaváč, V., Šonka, M.: Počítačové vidění, Grada, 1993, ISBN 80-85424-67-3 
 • Russ, J.C.: The IMAGE PROCESSING Handbook, CRC Press, 1995, ISBN 0-8493-2532-3
 • Bass, M.: Handbook of Optics, McGraw-Hill, New York, USA, 1995, ISBN 0-07-047740-X

Osnova přednášek

 1. Úvod, motivace, základní principy, aplikace (Demonstrační video1, video2, video3, video4, video5, video6)
 2. Segmentace, analýza barev, analýza histogramu, clustering (Španěl)
 3. Analýza a extrakce příznaků z textur (Španěl)
 4. Shlukování, statistické metody (Španěl)
 5. Detekce geometrických tvarů, Houghova transformace, RHT (Richter, ÚAMT FEKT) 
 6. Rozpoznávání objektů metodou AdaBoost
 7. 3D metody počítačového vidění, registrace, rekonstrukce (Richter, ÚAMT FEKT)
 8. Invariantní oblasti obrazu (Beran)
 9. Detekce a parametrizace objektů v obraze (Potúček)
 10. Průmyslové aplikace počítačového vidění
 11. Geometrické transformace, RANSAC aplikace (Potúček)
 12. Závěr, optimalizace, otevřené problémy počítačového vidění

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Individuálně zadávané projekty v době trvání celého kurzu.

Průběžná kontrola studia

Půlsemestrální test, individuální projekt.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru