Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Inteligentní systémy

SIN Ak. rok 2005/2006 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Úvod do teorie inteligentních systémů, práce s nejistou a neúplnou informací, specifika návrhu inteligentních systémů, modelování a prototypování, inteligentní řídicí systémy, inteligentní senzorové systémy, inteligentní informační systémy, získávání znalostí z databází, expertní systémy, distribuovaná umělá inteligence, multiagentní systémy, robotické a multirobotické systémy, biometrické systémy.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

50 zkouška, 20 půlsemestrální test, 30 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti získají přehled o principech inteligentních systémů a budou tak schopni tyto systémy navrhovat a realizovat.

Cíle předmětu

Seznámit studenty s teorií a principy inteligentních systémů a s vybranými systémy používanými v praxi.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základy umělé inteligence: Řešení úloh, prohledávání stavového prostoru, principy strojového učení, příznakové a strukturální rozpoznávání obrazů. Základy počítačového vidění. Základní principy práce s přirozeným jazykem.

Literatura studijní

 1. Russel, S., Norvig, P.: Artificial Intelligence, a Modern Approach, Pearson Education Inc., 2003, ISBN 0-13-080302-2
 2. Negnevitsky, M.: Artificial Intelligence, Addison Wesley, 2001, ISBN 0-321-20466-2

Literatura referenční

 1. Russel, S., Norvig, P.: Artificial Intelligence, a Modern Approach, Pearson Education Inc., 2003, ISBN 0-13-080302-2
 2. Negnevitsky, M.: Artificial Intelligence, Addison Wesley, 2001, ISBN 0-321-20466-2

Osnova přednášek

 1. Úvod
 2. Softcomputing
 3. Agentní systémy
 4. Strojové učení
 5. Inteligentní řídicí systémy
 6. Expertní systémy
 7. Plánování
 8. Distribuovaná umělá inteligence, multiagentní systémy
 9. Robotické a multirobotické systémy
 10. Inteligentní senzorové systémy a sítě
 11. Získávání znalostí z databází
 12. Biometrické systémy
 13. Dodatky, shrnuti, závěr

Osnova ostatní - projekty, práce

Individuální projekt - návrh (části) jednoduchého inteligentního systému

Průběžná kontrola studia

 • Půlsemestrální písemný test 
 • Individuální projekt
Nahoru