Detail předmětu

Počítačový návrh

IPN Ak. rok 2005/2006 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít
Systém automatizovaného projektování. Programové nástroje CAD/CAE. Specifikace návrhových systémů OrCAD a Xilinx. Specifikace a syntéza číslicových systémů. Editory schémat, dekompozice logického návrhu, simulace číslicových systémů, standardní a pokročilé techniky rozmisťování obvodových uzlů, automatický návrh propojení. Programování programovatelných logických obvodů (PLD), návrh desek s plošnými spoji (PCB). Generování technologických dat pro výrobu.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 10 hod. pc laboratoře, 16 hod. projekty

Bodové hodnocení

50 zkouška, 20 půlsemestrální test, 15 laboratoře, 15 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Schopnost navrhnout a realizovat číslicové obvody na platformě desek s plošnými spoji a PLD obvodů.

Cíle předmětu

Cílem je naučit studenty pracovat s programovými nástroji CAD/CAE pro editaci schémat, simulaci číslicových obvodů a jejich implementaci na bázi PLD obvodů a desek s plošnými spoji PCB.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalost teorie logických obvodů a základního sortimentu logických obvodů 

Literatura studijní

 • Záhlava V.: OrCAD 10, Grada 2004, ISBN 0-247-0904-X
 • Mazumder P., Rudnick M.: Genetic algorithms for VLSI design, layout & test automation. Prentice Hall, 1999, ISBN0-13-011566-5.
 • Zendulka, J., Schwarz, J.: Design automation of digital systems, textbook, VUT Brno, 1992, 160 pp.

Literatura referenční

 • Clyde F., Jr. Coombs (Editor): Printed Circuits Handbook, McGraw Hill, 1995, ISBN 0070127549.
 • Mazumder P., Rudnick M.: Genetic algorithms for VLSI design, layout & test automation. Prentice Hall, 1999, ISBN0-13-011566-5.
 • Breuer M., A.: Design automation of digital systems, vol. 1, Prentice-Hall, 1973, USA, ISBN 0-13-199893-5.

Osnova přednášek

 • Úvod do automatizace projektování, programové nástroje CAD.
 • Specifikace a syntéza číslicových subsystémů.
 • Dekompozice rozsáhlých schémat.
 • Editory schémat.
 • Číslicové simulátory.
 • Manuální a automatizované rozmístění.
 • Automatický návrh propojení.
 • Návrh a implementace PLD obvodů.
 • Pokročilý návrh PLD obvodů, kritické časování.
 • Návrh desek s plošnými spoji (PCB).
 • Přehled návrhu VLSI obvodů.
 • Optimalizační algoritmy.
 • Generování technologických dat pro výrobu.

Osnova laboratorních cvičení

 • Editace číslicových obvodů
 • Simulace číslicových obvodů
 • Manuální a automatizované rozmístění
 • Automatizované propojení
 • Návrh PLD obvodů

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Logický a fyzický návrh zadaného číslicového obvodu

Průběžná kontrola studia

 • Půlsemestrální písemná zkouška - 20 bodů.
 • Individuální projekt - 15 bodů.
 • Laboratoře - 15 bodů
 • Závěrečná písemná zkouška - 50 bodů.
 • Hranice pro úspěšnou zkoušku podle. pravidel ECTS - 50 bodů.

Kontrolovaná výuka

Kontrolovanou výukou jsou laboratoře a projekt

Podmínky zápočtu

Zápočet není ustanoven.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
Nahoru