Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Návrh, správa a bezpečnost

NSB Ak. rok 2006/2007 letní semestr 5 kreditů

Návrh a struktura počítačových sítí. Konfigurace a správa unixových systémů a síťových prvků. Zálohování dat. Rozšíření TCP/IP, IPv6, IPsec. Rozšířené síťové služby. Zabezpečení síťových služeb. Firewally a blokování komunikace. Monitorování síťových prvků a zátěže počítačových systémů. Virtuální privátní sítě.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. pc laboratoře

Bodové hodnocení

60 zkouška, 40 laboratoře

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti jsou schopni se orientovat v návrhu počítačových sítí a v rozšířených síťových službách.

Cíle předmětu

Seznámit s návrhem počítačových sítí, rozšířenými službami, se správou a zabezpečením počítačových systémů a sítí.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní orientace v počítačových sítích a operačních systémech.

Literatura studijní

 • Stallings, W.: Network Security Essentials: Applications and Standards, 3/E, Prentice Hall, 2007, ISBN 9780132380331
 • Oppenheimer, P.: Top-Down Network Design, 2. vydání, Cisco Press, 2004, ISBN 1-58705-152-4
 • Zwicky, E. D.: Building Internet Firewalls, 2. vydání, O'Reilly, 2000, ISBN 1-56592-871-7

Literatura referenční

 • Stallings, W.: Network Security Essentials: Applications and Standards, 3/E, Prentice Hall, 2007, ISBN 9780132380331
 • Oppenheimer, P.: Top-Down Network Design, 2. vydání, Cisco Press, 2004, ISBN 1-58705-152-4
 • Zwicky, E. D.: Building Internet Firewalls, 2. vydání, O'Reilly, 2000, ISBN 1-56592-871-7

Osnova přednášek

 1. Úvod do bezpečnosti počítačových sítí.
 2. Autentizace a autorizace - Kerberos, model AAA, 802.1x.
 3. Bezpečnost v operačních systémech - ACL, audit, MAC, BSM.
 4. Systémy IDS a IPS, detekce útoků, bezpečnost hesel.
 5. Firewally a blokování komunikace.
 6. Virtuální privátní sítě VPN.
 7. Provoz a správa počítačové sítě.
 8. Provoz a správa aplikací, zálohování.
 9. Monitorování síťových prvků a zátěže počítačových systémů.
 10. Kabelážní systémy.
 11. Návrh sítí.
 12. Případová studie - síť VUT.
 13. státní svátek

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Praktická zkouška z konfigurace na posledním cvičení.

Průběžná kontrola studia

Průběžné testy na začátku laboratorních cvičení (3*10 bodů), praktická zkouška v laboratoři (10 bodů).

Kontrolovaná výuka

Kontrolovanou výukou jsou účast na počítačových cvičeních, vypracování projektu a závěrečná zkouška, která má dva náhradní termíny.

Podmínky zápočtu

Získání minimálně 18 bodů během semestru.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru