Detail předmětu

Zpracování multimediálních signálů

MUB Ak. rok 2005/2006 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Vlastnosti číslicových metod zpracování signálů, srovnání s analogovým zpracováním. Číslicová lineární filtrace, filtry typu FIR a IIR - základní vlastnosti. Kumulační metody zvýrazňování signálu v šumu. Komplexní signály a frekvenční translace signálů. Základy korelační a spektrální analýzy signálů. Využití pro identifikaci systémů. Úvod do detekce a restaurace poškozených signálů v šumu. Zobecnění uvedených metod pro zpracování obrazů jako 2D signálů, zvýrazňování a segmentace obrazů. Principy komprese a rekonstrukce signálových a obrazových dat. Typické aplikace uvedených metod ve zpracování multimediálních a medicínských signálů a měřicích dat. Využití v informačních sítích a při archivaci.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. pc laboratoře

Bodové hodnocení

70 zkouška, 30 cvičení

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Základní znalosti a praxe v číslicovém zpracování signálů a obrazů, s důrazem na metody užívané pro multimediální data v internetových aplikacích.

Cíle předmětu

Poskytnout základní teoretické znalosti a praktické zkušenosti z oblasti číslicového zpracování, analýzy, přenosu a archivace digitálních signálů a obrazů. Znalosti jsou nezbytné pro práci s multimediálními daty v informačních sítích, při analýze a interpretaci takových dat a také v komunikačních aplikacích.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní znalosti o zpracování signálů a obrazů v počítačích.

Literatura studijní

 • Jan, J.: Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálů. Nakl.VUT Brno 1997, ISBN 80-214-0816-2, (2. vydání předpokládáno 2001)
 • Jan, J.: Digital Signal Filtering, Analysis and Restoration (English edition). IEE London, United Kingdom 2000, 407+14 pp., ISBN 0 85296 760 8

Literatura referenční

 • Banks, S., Signal Processing, Image Processing and Pattern Recognition. Prentice Hall Int. (UK) Ltd., 1990
 • Hlaváč, V. , Šonka, M.: Počítačové vidění. Grada 1992
 • Jain, A.K., Fundamentals of Digital Image Processing. Prentice Hall Int. Edit., 1989
 • Jan, J.: Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálů, Nakl.VUT Brno 1997, ISBN 80-214-0816-2
 • Madisetti, V.K., Williams, D.B. (ed.): The Digital Signal Processing Handbook. CRC & IEEE Press (USA)1998, ISBN 0-8493-8572-5
 • Mulgrew,B., Grant,P., Thompson, J.: Digital Signal Processing - Concepts & Applications. MacMillan Press Ltd. (UK) 1999, ISBN 0-333-74531-0

Osnova přednášek

 • Vlastnosti číslicových metod zpracování signálů a obrazů, srovnání s analogovým zpracováním.
 • Číslicová lineární filtrace, účel, vlastnosti, specifikace požadavků
 • Filtry typu FIR a IIR - základní vlastnosti, počítačový návrh a realizace
 • Kumulační metody zvýrazňování signálu v šumu.
 • Komplexní signály a frekvenční translace signálů.
 • Korelační analýza signálů, korelační detekce. Využití pro identifikaci systémů.
 • Spektrální analýza deterministických a stochastických signálů s aplikacemi.
 • Úvod do detekce a restaurace poškozených signálů v šumu.
 • Zobecnění výše uvedených metod pro zpracování obrazů jako 2D signálů.
 • Základní metody rekonstrukce, zvýrazňování, edice a segmentace obrazů.
 • Principy komprese signálových a obrazových dat.
 • Typické aplikace uvedených metod ve zpracování multimediálních a medicínských signálů a měřicích dat.
 • Standardní typy signálových a obrazových souborů. Typické postupy při práci v informačních sítích a při archivaci

Osnova počítačových cvičení

 • Návrh, ověření a použití lineárního filtru se zadanými vlastnostmi. Vytvoření a následné kumulační zpracování repetičního signálu v šumu
 • Simulace SSB frekvenční translace signálu s využitím analytického signálu
 • Korelační analýza směsí užitečných a rušivých signálů, korelační příjem
 • Akvizice a frekvenční analýza řečového a hudebního signálu. Kompresní standard MP3
 • Akvizice obrazových dat, jejich archivace a zobrazení. Standardy obrazových dat. Geometrické operace s obrazy
 • Transformace kontrastu a barevné stupnice obrazů, ostření, retuše a cílené omezení šumu
 • Příprava multimediálních dat pro internetové stránky

Průběžná kontrola studia

Aktivní účast v laboratorní výuce a řešení zadaných úkolů v laboratorních cvičeních budou bodově hodnoceny (celkem do výše 30 bodů).

Kontrolovaná výuka

Kontrolována je aktivní účast v počítačových laboratořích, minimální účast pro zápočet 4 ze 7 cvičení, nenahrazuje se

Podmínky zápočtu

Zisk nejméně 15 bodů z počítačových cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
Nahoru