Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Lékařské aplikace informatiky

UMI Ak. rok 2006/2007 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Úvod do lékařské informatiky, technické přístupy v lékařské informatice. Lékařská data v počítači, zpracování dat, databáze, telemedicína. Pacientská data, kódování, klasifikace, pacientský počítačový záznam, biomedicínské signály a obrazy. Metody počítačové podpory diagnostiky, klinické diagnostické systémy, strategie získávání znalostí. Medicínské informační systémy, metodologie, klinické aplikace, technické aspekty. Metodologie zpracování medicínských dat, biostatistika, analýza signálů a obrazů. Modelování v diagnostice. Strukturování záznamů, standardy v medicínských informačních systémech. Základní ideje telematiky.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 13 hod. pc laboratoře

Bodové hodnocení

70 zkouška, 30 půlsemestrální test

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Základní informace o medicínské informatice, její úloze a přístupech ke zpracování medicínských dat. Základy medicínských informačních systémů.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámení se základními pojmy a vymezením lékařské informatiky. Studenti budou seznámeni se specifičností lékařských dat v informatice a s možností využití nástrojů informatiky v lékařství. Podrobněji budou vysvětleny vybrané aplikace a metodologie.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní znalosti o databázových a informačních systémech, a zpacování údajů.

Literatura studijní

  • Provazník, I: Elektronické texty přednášek na Internetu.

Literatura referenční

  • Bronzino, J.D.: The Biomedical Engineering Handbook. CRC Press, Boca Raton 1995.
  • van Bemmel, J.H. (ed.): Yearbook of Medical Informatics. Schattauer, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000.

Osnova přednášek

  1. Úvod do lékařské informatiky, technické přístupy v lékařské informatice.
  2. Lékařská data v počítači, zpracování dat, databáze, telemedicína.
  3. Pacientská data, kódování, klasifikace.
  4. Pacientský počítačový záznam, biomedicínské signály a obrazy.
  5. Metody počítačové podpory diagnostiky, klinické diagnostické systémy.
  6. Strategie získávání znalostí, reprezentace znalostí, expertní systémy.
  7. Medicínské informační systémy, metodologie.
  8. Klinické aplikace medicínských inromačních systémů, technické aspekty.
  9. Metodologie zpracování medicínských dat, analýza signálů a obrazů.
  10. Biostatistika.
  11. Modelování v diagnostice.
  12. Strukturování záznamů, standardy v medicínských informačních systémech.
  13. Základní ideje telematiky.

Osnova počítačových cvičení

  • Pacientský počítačový záznam, biomedicínské signály a obrazy.
  • Metody počítačové podpory diagnostiky.
  • Strategie získávání znalostí, použití expertních systémů.
  • Ukázka použití medicínských informačních systémů.
  • Metody zpracování medicínských dat, analýza signálů a obrazů.
  • Biostatistické metody.
  • Modelování v diagnostice.

Průběžná kontrola studia

Aktivní účast v laboratorní výuce.

Kontrolovaná výuka

Nenahrazuje se.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
Nahoru