Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Lékařské aplikace informatiky

UMI Ak. rok 2005/2006 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Úvod do lékařské informatiky, technické přístupy v lékařské informatice. Lékařská data v počítači, zpracování dat, databáze, telemedicína. Pacientská data, kódování, klasifikace, pacientský počítačový záznam, biomedicínské signály a obrazy. Metody počítačové podpory diagnostiky, klinické diagnostické systémy, strategie získávání znalostí. Medicínské informační systémy, metodologie, klinické aplikace, technické aspekty. Metodologie zpracování medicínských dat, biostatistika, analýza signálů a obrazů. Modelování v diagnostice. Strukturování záznamů, standardy v medicínských informačních systémech. Základní ideje telematiky.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. laboratoře

Bodové hodnocení

70 zkouška, 30 cvičení

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Základní informace o medicínské informatice, její úloze a přístupech ke zpracování medicínských dat. Základy medicínských informačních systémů.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámení se základními pojmy a vymezením lékařské informatiky. Studenti budou seznámeni se specifičností lékařských dat v informatice a s možností využití nástrojů informatiky v lékařství. Podrobněji budou vysvětleny vybrané aplikace a metodologie.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní znalosti o databázových a informačních systémech, a zpacování údajů.

Literatura studijní

 • Provazník, I: Elektronické texty přednášek na Internetu.

Literatura referenční

 • Bronzino, J.D.: The Biomedical Engineering Handbook. CRC Press, Boca Raton 1995.
 • van Bemmel, J.H. (ed.): Yearbook of Medical Informatics. Schattauer, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000.

Osnova přednášek

 • Úvod do lékařské informatiky, technické přístupy v lékařské informatice.
 • Lékařská data v počítači, zpracování dat, databáze, telemedicína.
 • Pacientská data, kódování, klasifikace.
 • Pacientský počítačový záznam, biomedicínské signály a obrazy.
 • Metody počítačové podpory diagnostiky, klinické diagnostické systémy.
 • Strategie získávání znalostí, reprezentace znalostí, expertní systémy.
 • Medicínské informační systémy, metodologie.
 • Klinické aplikace medicínských inromačních systémů, technické aspekty.
 • Metodologie zpracování medicínských dat, analýza signálů a obrazů.
 • Biostatistika.
 • Modelování v diagnostice.
 • Strukturování záznamů, standardy v medicínských informačních systémech.
 • Základní ideje telematiky.

Osnova počítačových cvičení

 • Pacientský počítačový záznam, biomedicínské signály a obrazy.
 • Metody počítačové podpory diagnostiky.
 • Strategie získávání znalostí, použití expertních systémů.
 • Ukázka použití medicínských informačních systémů.
 • Metody zpracování medicínských dat, analýza signálů a obrazů.
 • Biostatistické metody.
 • Modelování v diagnostice.

Průběžná kontrola studia

Aktivní účast v laboratorní výuce.

Kontrolovaná výuka

Nenahrazuje se.

Podmínky zápočtu

Aktivní účast na laboratorní výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
Nahoru