Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Zdroje medicínských dat

ZDM Ak. rok 2006/2007 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Informační a řídicí subsystémy lidského organismu. Nervová soustava a její elektrické vlastnosti. Geneze elektrických biosignálů. Elektroencefalografie, elektromyografie, elektrokardiografie, fonokardiografie. Měření krevního tlaku a průtoku, teploty, atd., monitorovací systémy. Diagnostika cév. Měření mechaniky dýchání, zátěžové funkční testy, měření vlastností smyslových orgánů. Základy zobrazovacích systémů v lékařství: digitální radiografie, počítačové rentgenové tomografy, zobrazovací systémy jaderné magnetické rezonance, gamazobrazovací systémy a systémy jednofotonové a dvoufotonové emisní tomografie, digitální ultrasonografie. Hematologické a biochemické analýzy.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (ústní)

Rozsah

26 hod. přednášky, 13 hod. laboratoře, 13 hod. pc laboratoře

Bodové hodnocení

70 zkouška, 30 cvičení

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Základní znalosti o principech a využití nejdůležitějších diagnostických metod a systémů.

Cíle předmětu

Získání znalostí o biologických zdrojích signálů a dat a o technických možnostech akvizice těchto dat. Přehled a vysvětlení principů základních systémů pro lékařskou diagnostiku s důrazem na poskytovaná data. Poznatky umožňují porozumění specifikům pořizování a analýzy medicínských dat a jsou nezbytné pro komunikaci v lékařském prostředí.

Literatura studijní

 • Holčík, J., Straszecka,E.: Bionika, Brno, ÚBMI FEI VUT v Brně 1999.
 • Drastich, A.: Zobrazovací systémy v lékařství. VUT FE, Brno 1989.
 • Drastich, A.: Netelevizní zobrazovací systémy. ÚBMI FEI VUT v Brně 2001.
 • Chmelař, M.: Lékařská přístrojová technika I. Akdemické nakladatelství CERM 1995
 • Chmelař, M.: Lékařská laboratorní technika, VUT Brno, 2000

Literatura referenční

 • Bronzino, J.D.: The Biomedical Engineering Handbook. CRC Press, Boca Raton 1995
 • Holčík, J., Straszecka,E.: Bionika, Brno, ÚBMI FEI VUT v Brně 1999.
 • Rozman, J.: Ultrazvuková technika v lékařství. VUT FE, Brno 1979.
 • Drastich, A.: Zobrazovací systémy v lékařství. VUT FE, Brno 1989.
 • Drastich, A.: Medical Imaging Systems. ÚBMI FEI VUT v Brně 2000.
 • Drastich, A.: Netelevizní zobrazovací systémy. ÚBMI FEI VUT v Brně 2001.
 • Krestel, E.: Imaging Systems for Medical Diagnostics. Siemens Aktiengesellschaft. Berlin and Munch 1990.
 • Chmelař, M.: Lékařská přístrojová technika I. Akdemické nakladatelství CERM 1995
 • Chmelař, M.: Lékařská laboratorní technika, VUT Brno, 2000

Osnova přednášek

 1. Informační a řídicí subsystémy lidského organismu. Nervová soustava a její elektrické vlastnosti.
 2. Geneze elektrických biosignálů. Elektroencefalografie, elektromyografie. elektrokardiografie, fonokardiografie
 3. Měření krevního tlaku, teploty, mechaniky dýchání a dalších fyziologických veličin
 4. Měření krevního průtoku, ultrazvukové dopplerovské systémy. Komplexní diagnostika cév.
 5. Monitorovací systémy, jednotky intenzivní péče, zátěžové funkční testy
 6. Měření vlastností smyslových orgánů - sluchu a zraku
 7. Digitální radiografie.
 8. Rentgenová výpočetní tomografie.
 9. Zobrazovací systémy magnetické rezonance.
 10. Gama-zobrazovací systémy.
 11. Zobrazovací systémy jednofotonové emisní tomografie a pozitronové emisní tomografie.
 12. Digitální sonografie.
 13. Principy metod užívaných v biochemických a hematologických laboratořích

Průběžná kontrola studia

Kontrola řešení konkrétních úkolů v laboratorním cvičení.

Kontrolovaná výuka

Náhrada není možná.

Podmínky zápočtu

Aktivní účast v laboratorní výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
Nahoru