Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Formální jazyky a překladače

IFJ Ak. rok 2005/2006 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Kurs diskutuje formální jazyky a jejich modely. Na bázi těchto modelu objasňuje konstrukci překladačů. Výklad je organizován následovně: (I) Základní pojmy: formální jazyky a jejich modely, gramatiky, automaty; překlady. (II) Regulární jazyky a lexikální analýza: regulární jazyky a výrazy, konečné automaty a převodníky, lexikální analyzátory; Lex; tabulka symbolu. (III) Bezkontextové jazyky a syntaktická analýza: bezkontextové jazyky a gramatiky, zásobníkové automaty a převodníky, syntaktická analýza; deterministická syntaktická analýza, LL a LR gramatiky, deterministická analýza shora dolů (rekurzivní sestup); princip deterministické analýzy zdola nahoru ; Yacc. (IV) Sémantická analýza a generováni kódu: sémantická analýze, generováni vnitřní formy programu, optimalizace, generováni cílového kódu.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

55 zkouška, 20 půlsemestrální test, 25 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Základní obeznámenost s formálními jazyky a jejich modely. Schopnost sestrojit překladač.

Cíle předmětu

Seznámit se s formálními jazyky a jejich modely. Objasnit principy konstrukce překladačů na základě těchto modelů.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

diskrétní matematika

Literatura studijní

 • kopie přednášek (elektronické i papírové)
 • Meduna, A.: Automata and Languages. London, Springer, 2000.

Literatura referenční

 • Parsons, T. W.: Introduction to Compiler Construction. Freeman, New York, 1992.

Osnova přednášek

 • Formální jazyky.
 • Chomského klasifikace jazyků a korespondující modely.
 • Překlad jazyků a struktura překladače.
 • Regulární jazyky a jejich modely: regulární výrazy a konečné automaty.
 • Lexikální analýza: lexikální analyzátory; Lex; tabulka symbolu.
 • Bezkontextové jazyky a jejich modely: bezkontextové gramatiky a zásobníkové automaty.
 • Syntaktická analýza: deterministická syntaktická analýza; FIRST a FOLLOW, LL a LR gramatiky.
 • Deterministická syntaktická analýza shora dolů: rekurzívní sestup.
 • Deterministická syntaktická analýza zdola nahoru: jednoduchá precedenční analýza, LR analýza; Yacc.
 • Sémantická analýza a generováni vnitřní formy programu.
 • Optimalizace.
 • Generování cílového kódu.
 • Poznámky a shrnutí. Předběžná diskuze obsahu navazujícího předmětu VYP.

Kontrolovaná výuka

Test v polovině semestru. Průběžná kontrola řešení projektu vedoucím.

Podmínky zápočtu

Ziskani 5 bodu za programovou cast projektu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, povinný
Nahoru