Detail předmětu

Základy umělé inteligence

IZU Ak. rok 2006/2007 letní semestr 4 kredity

Aktuální akademický rok

Řešení úloh, prohledávání stavového prostoru, rozklad na podúlohy, hraní her. Reprezentace znalostí. Základy jazyků PROLOG a LISP. Principy strojového učení. Příznakové a strukturální rozpoznávání obrazů. Základy počítačového vidění. Základní principy práce s přirozeným jazykem. Aplikační oblasti umělé inteligence.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 13 hod. pc laboratoře

Bodové hodnocení

60 zkouška, 20 půlsemestrální test, 20 cvičení

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Jurka Pavel, Ing. (UITS FIT VUT)
Mazal Zdeněk, Ing. (UITS FIT VUT)
Rozman Jaroslav, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Samek Jan, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti se seznámí s metodami řešení úloh a získají i základní informace o strojovém učení, počítačovém vidění a zpracování přirozeného jazyka. Budou schopni navrhovat programy využívající heuristik při řešení problémů.

Cíle předmětu

Seznámit studenty se základy umělé inteligence, především s přístupy k řešení problémů, s principy strojového učení a s problematikou obecné teorie rozpoznávání. Studenti získají i základní informace o počítačovém vidění a zpracování přirozeného jazyka.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Žádné.

Literatura studijní

 • Zbořil,F., Hanáček,P.: Umělá inteligence, Skripta VUT v Brně, VUT v Brně, 1990, ISBN 80-214-0349-7
 • Mařík,V., Štěpánková,O., Lažanský,J. a kol.: Umělá inteligence (1)+(2), ACADEMIA Praha, 1993 (1), 1997 (2), ISBN 80-200-0502-1

Literatura referenční

 • Russel,S., Norvig,P.: Artificial Intelligence, Prentice-Hall, Inc., 1995, ISBN 0-13-360124-2, second edition 2003, ISBN 0-13-080302-2
 • Luger,G.F., Stubblefield,W.A.: Artificial Intelligence, The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc., 1993, ISBN 0-8053-4785-2

Osnova přednášek

 1. Úvod, typy UI úloh, metody řešení úloh (BFS, DFS, DLS, IDS).
 2. Metody řešení úloh, pokr. (BS, UCS,  Backtracking, Forward checking).
 3. Metody řešení úloh pokr. (BestFS, GS, A*, IDA, SMA, Hill Climbing, Simulated annealing, Heuristic repair).
 4. Metody řešení úloh pokr. (Rozklad na podproblémy, AND/OR grafy).
 5. Metody hraní her (minimax, alfabeta, hry s nejistotou).
 6. Logika a UIN, resoluční metoda a její využití při řešení úloh.
 7. Reprezentace znalostí (základní schémata).
 8. Implementace základních prohledávacích algoritmů v jazyku PROLOG.
 9. Implementace základních prohledávacích algoritmů v jazyku LISP.
 10. Strojové učení.
 11. Základy obecné teorie rozpoznávání.
 12. Principy počítačového vidění.
 13. Principy zpracování přirozeného jazyka.

Osnova počítačových cvičení

 1. Řešení úloh - jednoduché programy.
 2. Řešení úloh - hraní her.
 3. Jazyk PROLOG - seznámení s jazykem.
 4. Jazyk PROLOG - jednoduché individuální programy.
 5. Jazyk LISP - seznámení s jazykem.
 6. Jazyk LISP - jednoduché individuální programy.
 7. Jednoduché programy pro rozpoznávání obrazů.

Průběžná kontrola studia

 • Půlsemestrální písemná zkouška - 20 bodů
 • Programy v počítačových cvičeních - 20 bodů

Podmínky zápočtu

Nejméně 15 bodů získaných v průběhu semestru.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, povinný
Nahoru