Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Návrh externích adaptérů a vestavěných systémů

NAV Ak. rok 2005/2006 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Jednotlivá témata přednášek jsou zaměřena na dílčí problémy, které musí návrhář řešit při návrhu adaptérů periferních zařízení a komponent vestavěných systémů. Studenti budou seznámeni s principy činnosti V/V sběrnic a principy komunikace s adaptéry (komunikace s paměťovými prvky, registry, generování žádosti o přerušení a její obsluha, generování žádosti o DMA a její obsluha). Budou seznámeni s typickými aplikacemi vestavěných systémů, a principy jejich návrhu, typy vstupů/výstupů. Pozornost bude zaměřena také na principy výstavby operačních systémů pro vestavěné systémy. Laboratorní cvičení budou zaměřena na prezentaci těchto principů při návrhu vestavěných systémů a externích adaptérů v prostředí návrhového systému.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 16 hod. laboratoře, 10 hod. projekty

Bodové hodnocení

60 zkouška, 15 půlsemestrální test, 8 laboratoře, 17 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti se seznámí s principy návrhu číslicových systémů se složitým číslicovým chováním respektující podmínky prostředí, do něhož bude aplikace nasazena. Naučí se rozhodovat mezi možnými způsoby realizace, tzn. rozdělit implementaci mezi obvodové a programové prostředky. Seznámí se se současnými nástroji pro podporu práce návrháře. Naučí se navrhovat externí adaptéry základních periferních zařízení a samostatně pracující počítačové systémy nasazené do reálného prostředí a účelově komunikující s uživatelem, příp. dalšími nadřazenými systémy.

Cíle předmětu

Rozvíjet znalosti získané v předmětech zaměřených na konstrukci počítačů, demonstrovat tyto principy při návrhu externích adaptérů a vestavěných systémů. Využít znalosti získané v předmětech zabývajících se návrhem číslicových systémů pro návrh a implementaci složitých číslicových systémů s komplikovaným sekvenčním chováním. Naučit studenty analyzovat podmínky, v nichž bude navrhované zařízení pracovat a na základě této analýzy zvolit řešení, které bude kompromisem z hlediska ceny, spolehlivosti a dynamických parametrů. V laboratorních cvičeních seznámit studenty se strukturou a principy činnosti komponent externích adaptérů a vestavěných systémů a s využitím návrhových systémů pro návrh těchto komponent.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Principy konstrukce číslicových systémů a jejich komponent.

Literatura studijní

 • Bergsman, P.: Controlling the World with Your PC, Newnes, UK, 1994, 257 s., ISBN 1-878707-15-9
 • Ball, S.R.: Analog Interfacing to Embedded Microprocessors : Real World Design (Embedded Technology Series), Newnes, UK, 2001, 288 s., ISBN 0750673397
 • Ball, S.R.: Embedded Microprocessor Systems: Real World Design, Third Edition, Elsevier Science, 2002, USA, 432 s., ISBN 0750675349
 • Sawert, S: The Programmer's Guide to SCSI, Addison Wesley, UK, 2003, 292 s., ISBN 0-201-18538-5
 • Šnorek, M., Richta, K.: Připojování periferií k PC, Grada Publishing, 1996, 303 s., ISBN 80-7169-146-1

Literatura referenční

 • Buchanan, W: Applied PC, Interfacing, Graphics and Interrupts, Addison-Wesley, UK, 1996, 383 s., ISBN 0-201-87728-7
 • Schmidt, F.: SCSI Bus and IDE Interface, Addison-Wesley, UK, 1998, 396 s., ISBN 0-201-17514-2
 • Valvano, J.W.: Embedded Microcomputer Systems: Real Time Interfacing, Thomson Engineering, 2000, USA, 848 s., ISBN 0534366422
 • Berger, A.S.: Embedded Systems Design: An Introduction to Processes, Tools and Techniques, Elsevier Science, USA, 2001, 237 s., ISBN 1578200733
 • Axelson, J.: Parallel Port Complete, Lakeview Research, USA, 2000, 343 s., ISBN 0-9650819-1-5

Osnova přednášek

 1. Typické aplikace vestavěných systémů, požadavky na vestavěný systém.
 2. Jádro vestavěného systému - procesor, architektura procesorů.
 3. Operační systémy vestavěných aplikací. Paměťový subsystém.
 4. Číslicové vstupy a výstupy. Analogové vstupy a výstupy.
 5. Ovládání vestavěného systému člověkem.
 6. Bezpečnost a odolnost proti poruchám. Pokročilé architektury a paralelismus ve vestavěných systémech.
 7. Systémová sběrnice, principy její konstrukce, komunikace.
 8. Principy řízení periferních operací. 
 9. V/V sběrnice, principy řízení periferních zařízení přes V/V sběrnici. 
 10. Principy konstrukce paměťových obvodů na adaptérech. 
 11. Návrh externího adaptéru na bázi mikroprogramového řadiče. Návrh externího adaptéru na bázi sekvenčního automatu.
 12. Syntéza externích adaptérů v prostředí návrhového systému.
 13. Uplatnění principů testovatelnosti při syntéze vestavěných systémů a externích adaptérů.

Průběžná kontrola studia

Půlsemestrální písemná práce, projekt.

Kontrolovaná výuka

Účast v laboratorních cvičeních.
Nahoru