Detail předmětu

Technika personálních počítačů

ITP Ak. rok 2006/2007 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Předmět bude studentům poskytovat informace o aktuálním stavu v technice personálních počítačů. Studenti budou seznámeni s principy konstrukce personálních počítačů a jejich komponent,  sběrnic pro komunikaci s periferními zařízeními. V laboratorních cvičeních se studenti seznámí s praktickými problémy, které jsou řešeny při instalaci a údržbě personálních počítačů.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. laboratoře

Bodové hodnocení

70 zkouška, 30 půlsemestrální test

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Herrman Tomáš, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Kubek Ján, Ing. (UPSY FIT VUT)
Straka Martin, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Strnadel Josef, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti se naučí uplatňovat znalosti získané studiem obecných principů konstrukce výpočetních systémů při získávání informací o moderní výpočetní technice. Budou schopni uplatnit tento přístup při seznamování se se strukturou a vlastnostmi personálních počítačů a jiných moderních výpočetních systémů. Získají vědomosti o aktivitách fy Intel v této oblasti. Seznámí se s vývojem architektur těchto systémů, vnitřní strukturou, vývojem sběrnicových systémů a periferních zařízení personálních počítačů.

Cíle předmětu

Rozvíjet znalosti získané v předmětech zaměřených na konstrukci počítačů, prezentovat způsob implementace těchto obecně platných principů v personálních počítačích. Seznámit se s vývojem architektur procesorů využívaných v personálních počítačích. Vysvětlit principy konstrukce pamětí a rychlých vyrovnávacích pamětí. Naučit se rozumět principům činnosti systémových sběrnic a V/V sběrnic. Získat přehled o využívaných periferních zařízeních v sestavách personálních počítačů a jejich parametrech.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Principy konstrukce číslicových obvodů a výpočetních systémů, základní principy konstrukce periferních zařízení a jejich řadičů.

Literatura studijní

 • Texty přednášek v elektronické podobě.

Literatura referenční

 • Hans-Peter Messmer: The Indispensable PC Hardware Book, Addison-Wesley, 1997, Anglie, ISBN 0-201-40399-4, 1384 stran
 • Hans-Peter Messmer: The Indispensable Pentium Book, Addison-Wesley, 1995, USA, ISBN 0-201-87727-9, 496 stran
 • Scott Mueller: Osobní počítač, Computer Press, 2001, ISBN 80-7226-470-2, 870 stran

Osnova přednášek

 1. Vývoj typů personálních počítačů, parametry, pojmy.
 2. Vývoj architektur mikroprocesorů Intel.
 3. Uplatnění principů architektur CISC a RISC v mikroprocesorech fy Intel.
 4. Organizace paměti, konstrukční prvky, technologie, adresace paměti, adresace V/V portů. Paměť CMOS.
 5. Rychlá vyrovnávací paměť, organizace, realizace.
 6. Koprocesory a jejich uplatnění v technice personálních počítačů.
 7. Informace o aktuální sadě integrovaných obvodů.
 8. Principy řízení periferních operací, PIO režimy, vstup s přerušením, přímý přístup do paměti.
 9. Vývoj sběrnicových systémů personálních počítačů.
 10. Sběrnice PCI, struktura, komunikace.
 11. Principy návrhu a konstrukce externích adaptérů.
 12. Sběrnice pro řízení periferních zařízení.
 13. Technické prostředky pro realizaci sítí.

Osnova laboratorních cvičení

 1. Konstrukce PC a jeho komponent.
 2. Komunikace s klávesnicí, řadič klávesnice.
 3. Využití programovatelného paralelního rozhraní PPI 8255 pro komunikaci s periferním zařízením.
 4. Komunikace přes paralelní rozhraní, ovládání maticově orientovaného výstupního zařízení.
 5. Komunikace přes sériové rozhraní, ovládání vektorově orientovaného výstupního zařízení.
 6. Využití služeb DOSu/BIOSu pro řízení periferních operací.
 7. Optické rozpoznávání znaků, skener.
 8. EIDE disk, logická struktura.
 9. Sběrnice SCSI.
 10. Řízení disku SCSI.
 11. FDD, řadič a jeho struktura, registry, řízení periferních operací pomocí registrů.
 12. HDD, řadič a jeho struktura, registry, řízení periferních operací pomocí registrů.
 13. Grafický adaptér, řadič a jeho struktura, registry, detailní řízení periferní operace.

Průběžná kontrola studia

 • Půlsemestrální písemná práce: 30 bodů
 • Závěrečná písemná práce: 70 bodů

Kontrolovaná výuka

Absolvování laboratorních cvičení, půlsemestrální písemná zkouška.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
Nahoru