Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Úvod do ekonomie a práva

IUE Ak. rok 2006/2007 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít
Právní minimum v občanskoprávních a veřejnoprávních vztazích, daňová soustava, přímé a nepřímé daně, daně fyzický a právnických osob, společnosti a jejich řízení, základní obchodní strategie a etika v podnikání.

Garant předmětu

Bouša Zdeněk, Ing. (Děkanát FIT VUT)

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 3 hod. cvičení

Bodové hodnocení

60 zkouška, 40 půlsemestrální test

Přednášející

Bouša Zdeněk, Ing. (Děkanát FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Orientace v základních právních normách, dovednost založit společnost s uplatněním nezbytných zákonných postupů, zpracování daňové přiznání a znalost základních ekonomických nástrojů a principů řízení společnosti.

Cíle předmětu

Seznámit studenty s právním minimem v oblasti občanského a obchodního práva, rámcem daňové soustavy a ekonomickými nástroji pro řízení různých typů společností.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Nejsou požadovány žádné prerekvizitní znalosti.

Literatura studijní

 • Občanský zákoník
 • Obchodní zákoník
 • Zákon o správě daní a poplatcích

Literatura referenční

 • Občanský zákoník
 • Obchodní zákoník
 • Zákon o správě daní a poplatcích

Osnova přednášek

 • Oblast soukromoprávní a veřejnoprávní.
 • Principy občanskoprávních vztahů.
 • Obecná ustanovení obchodního zákoníku.
 • Obchodní společnosti.
 • Zvláštní ustanovení o závazkových vztazích.
 • Daňová soustava a správa daní.
 • Daň z příjmu fyzických a právnických osob.
 • Daň z přidané hodnoty a spotřební daně.
 • Ekonomické nástroje k řízení obchodních společností.
 • Ekonomické ukazatele rentability a tvorby zisku.
 • Etika v podnikání.
 • Obchodní strategie.
 • Reklama a marketing.

Osnova numerických cvičení

 • Závěrečný seminář k právnímu minimu, test.
 • Závěrečný seminář k daňové soustavě, test.
 • Závěrečný seminář k problematice zřizování a řízení společností.

Průběžná kontrola studia

Dva testy během semestru.

Kontrolovaná výuka

Dva testy během semestru.

Podmínky zápočtu

Absolvování dvou testů během semestru.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
Nahoru