Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Seminář Smalltalk

IST Ak. rok 2006/2007 letní semestr 4 kredity

Aktuální akademický rok

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít
Čistá objetová orientace. Smalltalk - jazyk. Smalltalk - prostředí pro programování. Programování ve Smalltalku. Ladění a údržba programů. Smalltalk - knihovna tříd. Programovací techniky, tvorba aplikací.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet (písemná)

Rozsah

26 hod. cvičení, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

Zajišťuje ústav

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Praktická zkušenost s čistou objektovou orientací, s rychlým prototypováním, s tvorbou grafických uživatelských rozhraní, s významnými návrhovými vzory. Přehled o síťových aplikacích a využití aplikačních serverů. Schopnost rychle se adaptovat na libovolný jiný objektově orientovaný jazyk.

Cíle předmětu

Cílem semináře je seznámit studenty s typickým dynamickým jazykem, s rychlým prototypováním a s principy čisté objektové orientace, naučit je programovat v jazyce Smalltalk a používat základní návrhové vzory.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Schopnost programovat v libovolném programovacím jazyce.

Literatura studijní

 • Wilf LaLonde and John Pugh: Inside Smalltalk, Vol. 1, Prentice Hall, 1990 (ISBN: 0134684141).

Literatura referenční

 • Adele Goldberg and Dave Robson: Smalltalk-80: The Language. Addison Wesley, 1989, ISBN 0-201-13688-0, 585 pages.

Osnova přednášek

 1. Čistá objektová orientace, typová bezpečnost, virtuální stroj.
 2. Smalltalk - jazyk a systém.
 3. Smalltalk - prostředí pro programování.
 4. Základy programování ve Smalltalku.
 5. Ladění a údržba programů.
 6. Základní knihovní třídy, základní programovací techniky.
 7. Architektura grafických uživatelských rozhraní.
 8. Tvorba aplikací s grafickým uživatelským rozhraním.
 9. Paralelní a distribuované programování, síťové aplikace.
 10. Tvorba aplikací s webovým rozhraním, aplikační servery.
 11. Multimediální aplikace v prostředí Morphic.
 12. Interoperabilita, přístup k databázovým systémům.
 13. Shrnutí, závěr.

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Malá aplikace ve Smalltalku.

Podmínky zápočtu

Funkční aplikace ve Smalltalku, písemný test.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, povinně volitelný skupina T
Nahoru