Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Seminář Smalltalk

IST Ak. rok 2005/2006 letní semestr 4 kredity

Aktuální akademický rok

Čistá objektová orientace. Smalltalk - jazyk, základní třídy a prostředí pro programování. Programování ve Smalltalku, ladění a údržba programů. Programovací techniky, tvorba aplikací, grafická uživatelská rozhraní, tvorba webových aplikací.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet (písemná)

Rozsah

26 hod. cvičení, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

70 zkouška, 30 projekty

Zajišťuje ústav

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Praktická zkušenost s čistou objektovou orientací, s rychlým prototypováním, s tvorbou grafických uživatelských rozhraní, s významnými návrhovými vzory. Přehled o síťových aplikacích a využití aplikačních serverů. Schopnost rychle se adaptovat na libovolný jiný objektově orientovaný jazyk.

Cíle předmětu

Cílem semináře je seznámit studenty s typickým dynamickým jazykem, s rychlým prototypováním a s principy čisté objektové orientace, naučit je programovat v jazyce Smalltalk a používat základní návrhové vzory.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Schopnost programovat v libovolném programovacím jazyce.

Literatura studijní

 • Wilf LaLonde and John Pugh: Inside Smalltalk, Vol. 1, Prentice Hall, 1990 (ISBN: 0134684141).

Literatura referenční

 • Adele Goldberg and Dave Robson: Smalltalk-80: The Language. Addison Wesley, 1989, ISBN 0-201-13688-0, 585 pages.

Osnova přednášek

 • Čistá objektová orientace, typová bezpečnost, virtuální stroj.
 • Smalltalk - jazyk a systém.
 • Smalltalk - prostředí pro programování.
 • Základy programování ve Smalltalku.
 • Ladění a údržba programů.
 • Základní knihovní třídy, základní programovací techniky.
 • Architektura grafických uživatelských rozhraní.
 • Tvorba aplikací s grafickým uživatelským rozhraním.
 • Paralelní a distribuované programování, síťové aplikace.
 • Tvorba aplikací s webovým rozhraním, aplikační servery.
 • Multimediální aplikace v prostředí Morphic.
 • Interoperabilita, přístup k databázovým systémům.
 • Shrnutí, závěr.

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Malá aplikace ve Smalltalku.

Podmínky zápočtu

Funkční aplikace ve Smalltalku, písemný test.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, povinně volitelný skupina T
Nahoru