Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Seminář Java

IJA Ak. rok 2006/2007 letní semestr 4 kredity

Aktuální akademický rok

Objektová orientace. Přehled jazyka Java - objekty, třídy, programovací techniky, knihovny, vývojová prostředí. Návrhové vzory. Ladění a údržba programů. Grafická uživatelská rozhraní, vlákna.

Garant předmětu

Kočí Radek, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet (písemná)

Rozsah

26 hod. cvičení, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

Zajišťuje ústav

Přednášející

Kočí Radek, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Schopnost aplikace objektově orientovaného přístupu k tvorbě aplikací s využitím jazyka Java. Praktická zkušenost s tvorbou grafických uživatelských rozhraní a využitím návrhových vzorů.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Základy objektově orientovaného programování, znalost základních návrhových vzorů.

Cíle předmětu

Cílem je naučit studenty základy objektově orientovaného programování v jazyce Java.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní znalosti imperativního programování (jazyk C nebo Pascal) a algoritmizace.

Literatura studijní

 • Joshua Bloch: Java efektivně - 57 zásad softwarového experta, Grada Publishing, 2002, ISBN 80-247-0416-1
 • Eckel, B.: Myslíme v jazyku Java: knihovna zkušeného programátora, Grada Publishing, 2001, ISBN 80-247-0027-1
 • Bogdan Kiszka: 1001 tipů a triků pro programování v jazyce Java, ComputerPress, 2003, ISBN 80-7226-989-5
 • Chan, M. C., Griffith, S. W., Iasi, A. F.: 1001 tipů Java, UNIS publishing, 1997, ISBN 80-86097-11-0

Literatura referenční

 • Internetové zdroje: http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/
 • T. Pitner: Java - začínáme programovat, Grada Publishing, 2002, ISBN 80-247-0295-9
 • Rudolf Pecinovský: Myslíme objektově v jazyku Java 5.0 - knihovna programátora, Grada Publishing, 2004, ISBN 8024709414
 • Eckel, B.: Myslíme v jazyku Java: knihovna programátora, Grada Publishing, 2001, ISBN 80-247-9010-6

Osnova přednášek

 1. Úvod do jazyka Java: historie, Java Virtual Machine, nástroje, distribuce. Základy objektově orientovaného programování.
 2. Sestavení a spuštění aplikace, organizace tříd do balíků. Třída a rozhraní: deklarace, přístupová práva, instance tříd, konstruktory, statické členy. Datové typy.
 3. Import tříd. Třídy: dědičnost, inicializace objektu, volání konstruktorů. Příkazy, řízení toku programu. Operátory. Ladění programu (nástroje).
 4. Rozhraní: použití, dědičnost. Hierarchie dědičnosti, typová konverze, porovnávání objektů. Abstraktní třídy. Vnořené třídy. Pole.
 5. Výjimky. Kontejnery: iterátory, kolekce, seznamy, generics (úvod).
 6. Kontejnery: množiny, mapy, nemodifikovatelné a synchronizované kolekce. For-each loop, autoboxing. Java Archive (JAR), Apache Ant.
 7. Grafické uživatelské rozhraní JFC/Swing. Tvorba uživatelských komponent, 2D Graphics. Zavádění tříd.
 8. Vstupně/výstupni operace: práce se soubory, proudy, komprimace, serializace. Úvod do zpracování XML dokumentů.
 9. Paralelní programování: vlákna (threads), sdílení, blokování, priority.
 10. Návrhové vzory, refaktorizace. Zásady programování v Javě.
 11. Výčtový typ, varargs, statický import, generics. Reflektivita.
 12. Ladění výkonu. Jazyky nad platformou Java Virtual Machine.
 13. Přehled možností technologie Java: síťová komunikace, vzdálené volání metod (RMI), Java Server Technology, Java Micro Edition.

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. domácí úkoly
 2. projekt (malá aplikace v Javě)

Kontrolovaná výuka

 • Vypracování domácích úkolů a projektu.

Podmínky zápočtu

 • Odevzdat funkční úkoly.
 • Získat nejméně 50% bodů z projektu

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, povinně volitelný skupina T
Nahoru