Detail předmětu

Seminář Pascal a Modula

IPM Ak. rok 2006/2007 letní semestr 4 kredity

Aktuální akademický rok

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít
Základy softwarového inženýrství. Problémy složitosti rozsáhlých systémů. Objektový model. Třídy a objekty. Klasifikace. Modulární programování v jazyce Pascal. Objektově orientované programování v jazyce Pascal. Vlastnosti jazyka Modula 2. Objektově orientované programování v jazyce Modula 2. Přednášky pozvaných odborníků, vytvářejících rozsáhlé programy.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

70 půlsemestrální test, 30 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Získání vědomostí a zkušeností při tvorbě rozsáhlejších programů v týmu, s využitím objetově orientované technologie. Aplikovat znalosti z kurzu ALG. Aplikovat základní znalosti softarového inženýrství.

Cíle předmětu

Seznánit se základní problematikou tvorby rozsáhlých programů. Seznámit se a osvojit si principy a použití modulárního programování. Seznámit se a osvojit si principy a použití objektově orientovaných nástrojů jazyka Pascal. Seznámit se a osvojit si principy jazyka Modula 2 a jeho obkjetově orientovanými nástroji. Seznámit se s praktickými zkušenostmi pozvanýcy odborníků vytvářejících rozsáhlé programy.

Prerekvizity

Literatura referenční

 • Dokumentace jazyka Borland Pascal (ev. Delphi)
 • Dokumentace jazyka Modula 2 (TopSpeed Modula 2 JPI)
 • Booch, G.: Object oriented Design with Aplication, The Benjamin/Cummings Publ.Comp.Inc.,1991.

Osnova přednášek

 • Problémy tvorby rozsáhlých systémů.
 • Objektový model
 • Třídy a objekty
 • Klasifikace - hledání a určování tříd
 • Moduly a modulární programování
 • Objektově orientované vlastnosti Pascalu
 • Modulární vlastnosti Moduly 2
 • Charakteristické vlastnosti Moduly 2
 • Objektově prientované nástroje Moduly 2
 • Objektově orientované programování v Module 2
 • Přehled zadaných esejí studentských týmů
 • Přednáška pozvaného experta z oblasti tvorby rozsáhlých programů
 • Přednáška pozvaného experta z oblasti tvorby rozsáhlých programů

Osnova ostatní - projekty, práce

Tým čtveřice studentů vytvoří program aplikující znalosti získané v pžedmětu ALG a SMP.

Průběžná kontrola studia

Hodnocení esejí a obhajoby, dokumentace a funkčních vlastostí projektu týmu. Tým může individuálně korigovat celkově přidělené body v povoleném rozsahu.

Podmínky zápočtu

Splnění požadovaných náležitostí a kvality zpracování eseje a dokumentačních vlastností a funkčnosti projektu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, povinně volitelný skupina T
Nahoru