Detail předmětu

Řízení projektů informačních systémů

IRP Ak. rok 2006/2007 letní semestr 4 kredity

Aktuální akademický rok

Základní pojmy řízení projektů. Tradiční metody řízení projektů. Principy, nástroje a techniky řízení projektů. Definice projektu. Správa, koordinace a vedení řešitelského týmu. Plánovací, monitorovací a řídicí mechanismy. Zajištění a hodnocení kvality projektových produktů. Programová podpora projektového řízení.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 4 hod. pc laboratoře, 9 hod. projekty

Bodové hodnocení

50 zkouška, 10 půlsemestrální test, 10 cvičení, 30 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Student bude schopen vytvářet plány a pomocné plány projektů zahrnující analýzu rizik, identifikovat monitorovací a řídící mechanizmy projektů informačních systémů, definovat projektové zdroje pro přidělení k úkolům a přerozdělení zdrojů. Student porozumí vztahům mezi zabezpečením kvality, konfiguračním řízením a projektovou dokumentací. Student se seznámí s posuzováním projektových a produktových procesů.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Student si vyzkouší role a získá dovednosti v řízení projektů. Student si naučí jak spolupracovat v projektovém týmu (14 členů v týmu).  

Cíle předmětu

Získat reálnou představu o smyslu, roli a všech aspektech řízení projektů informačních systémů. Detailně se seznámit se základními technikami řízení projektů a procvičit tyto techniky na modelových případech s použitím podpůrných nástrojů. Vytvořit si jasné představy o potřebách úspěšného řízení projektů IS.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalost v oblasti tvorby rozsáhlých softwarových systémů. Znalost etap vývoje softwaru a modely životního cyklu softwaru. Schopnost analyzovat a specifikovat požadavky na softwarový systém.

Literatura studijní

 • Rosenau M. D.: Řízení projektů, Computer Press, 2003, ISBN 80-7226-218-1 
 • Adamec F.: MS Project řízení projektů, Grada Publishing, 1997
 • Baker K., Baker S.: Project Management, Alpha books, New York, 1998 

Literatura referenční

 • Schulte, P.: Complex IT Project Management, AUERBACH PUBLICATION, 2004, ISBN 0849319323
 • Hallows J. Information Systems Project Management, 1998
 • Kliem L., Ludin I., Robertson K.: Project Management Methodology, Marcel Dekker Inc., 1997
 • Duncan R.: A Guide To The Project Management Body Of Knowledge, Project Management Institute, 2004
 • Rašovský M. : Operační analýza a modelování, skriptum MZU Brno, 1998 

Osnova přednášek

 1. Úvod. Základní pojmy, proč je důležité projektové řízení.
 2. Souvislosti projektového řízení, procesy projektového řízení.
 3. Zahájení projektu.
 4. Řízení rozsahu prací projektu.
 5. Řízení času v rámci projektu.
 6. Řízení lidských zdrojů
 7. Řízení komunikace v rámci projektu.
 8. Řízení nákladů projektu.
 9. Řízení rizik. Řízení kvality.
 10. Řízení obstarávání v rámci projektu.
 11. Řízení integrace v rámci projektu.Uzavření projektu.
 12. Metody a postupy využívané v projektovém řízení.
 13. Softwarová podpora využívaná v projektovém řízení.

Osnova počítačových cvičení

 1. Seznámení s MS Project.

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Studenti pracují v týmech (až 14 studentů), řeší reálný problém podle vypracovaného plánu projektu.

Průběžná kontrola studia

Půlsemestrální test - 10 bodů. Dva domácí ohodnocené úkoly - 10 bodů. Týmový projekt - 30 bodů. Závěrečná zkouška - 50 bodů.

Kontrolovaná výuka

2 opravované domácí úlohy. Půlsemestrální písemný test. Hodnocený týmový projekt s obhajobou. Závěrečná písemná zkouška.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
Nahoru