Detail předmětu

Matematická analýza

IMA Ak. rok 2005/2006 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Limita a spojitost funkce. Derivace funkce. Parciální derivace. Základní pravidla derivování. Derivace složené funkce. Elementární funkce. Aplikace derivací. Extrémy funkcí jedné a více proměnných. Neurčitý integrál. Integrační techniky. Riemannův určitý integrál. Dvojný a trojný integrál. Aplikace integrálů. Nekonečné posloupnosti a nekonečné řady. Taylorovy polynomy. Fourierovy řady.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 10 hod. cvičení, 10 hod. pc laboratoře, 6 hod. projekty

Bodové hodnocení

60 zkouška, 25 cvičení, 15 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Schopnost orientace v základních úlohách vyšší matematiky a schopnost aplikace základních metod. Řešení úloh z oblastí, uvedených v anotaci, pomocí aplikace základních pravidel. Řešení těchto úloh využitím moderního matematického "software".

Cíle předmětu

Předmět si klade za cíl seznámit posluchače se základními principy a metodami vyšší matematiky, bez kterých se při studiu informačních technologií nelze obejít. Důraz je kladen na zvládnutí praktického použití těchto metod k řešení konkrétních úloh a to včetně využití moderního matematického "software".

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Středoškolská matematika a poznatky z předmětu Diskrétní matematika.

Literatura studijní

 • Literarura doporučená vyučujícím:
 • Anonym: Opakování středoškolských pojmů.
 • Anonym: Funkce více proměnných, diferenciální počet. Elektronický učební text, UTB Ostrava.
 • Krupková, V.: Matematická analýza pro FIT, Elektronický učební text.
 • Další literatura:
 • Brabec, J., Martan, F., Rozenský, Z.: Matematická analýza I, SNTL, Praha, 1985.
 • Brabec, B., Hrůza, B.: Matematická analýza II, SNTL, Praha, 1986.
 • Gillman, L., McDowell, R.: Matematická analýza, SNTL, Praha, 1983.
 • Sherman, K.S.: Calculus and Analytic Geometry, McGraw-Hill.
 • Fong, Y., Wang, Y.: Calculus, Springer, 2000.
 • Mendelson, E.: 3000 solved problems in Calculus, McGraw-Hill.
 • Švarc, S., kol.: Matematická analýza I, PC DIR, Brno, 1997.

Literatura referenční

 • Brabec, J., Martan, F., Rozenský, Z.: Matematická analýza I, SNTL, Praha, 1985.
 • Brabec, B., Hrůza, B.: Matematická analýza II, SNTL, Praha, 1986.
 • Gillman, L., McDowell, R.: Matematická analýza, SNTL, Praha, 1983.
 • Sherman, K.S.: Calculus and Analytic Geometry, McGraw-Hill.
 • Fong, Y., Wang, Y.: Calculus, Springer, 2000.
 • Mendelson, E.: 3000 solved problems in Calculus, McGraw-Hill.
 • Švarc, S., kol.: Matematická analýza I, PC DIR, Brno, 1997.

Osnova přednášek

 1. Pojem funkce jedné proměnné, limita a spojitost funkce.
 2. Diferenciální počet funkce jedné proměnné I: definice derivace, diferenciál funkce, Taylorova věta.
 3. Diferenciální počet funkce jedné proměnné II: extrémy funkce, průběh funkce.
 4. Integrální počet funkce jedné proměnné I: neurčitý integrál, základní metody integrace.
 5. Integrální počet funkce jedné proměnné II: určitý Riemannův integrál, jeho aplikace.
 6. Číselné a mocninné řady.
 7. Fourierovy řady.
 8. Funkce více proměnných (zejména v dimenzi 2 a 3), geometrie a zobrazení v dimenzi 3.
 9. Diferenciální počet funkce více proměnných I: směrová a parciální derivace, Taylorova věta.
 10. Diferenciální počet funkce více proměnných II: extrémy funkce, absolutní extrémy, vázané extrémy.
 11. Integrální počet funkce více proměnných I: dvojný a trojný integrál.
 12. Integrální počet funkce více proměnnných II: transformace při výpočtu dvojných a trojných integrálů.

Osnova numerických cvičení

Příklady probírané na cvičeních jsou voleny tak, aby vhodným způsobem doplňovaly přednášky.

Osnova počítačových cvičení

Procvičované úlohy jsou voleny tak, aby navazovaly a doplňovaly učební látku z přednášek a numerických cvičení.

Průběžná kontrola studia

Zpracování úloh při počítačových cvičeních: 25 bodů.
Domácí úlohy: 15 bodů.
Závěrečná zkouška: 60 bodů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, povinný
Nahoru