Detail předmětu

Teorie obvodů

ITO Ak. rok 2006/2007 zimní semestr 6 kreditů

Aktuální akademický rok

Základní pojmy a veličiny v elektrických obvodech. Ustálený stejnosměrný stav v lineárních elektrických obvodech. Princip superpozice. Analýza obvodů pomocí metody zjednodušování, vět o náhradních zdrojích, aplikace Kirchhoffových zákonů, metody smyčkových proudů a uzlových napětí. Zesilovače, ideální operační zesilovač. Typické vstupní a zpětnovazební obvody operačního zesilovače. Číslicově analogové a analogově číslicové převodníky, obvodové koncepce a vlastnosti. Harmonický ustálený stav v elektrických obvodech. Základy měření. Principy a použití číslicových měřicích přístrojů. Metody pro měření elektrických veličin.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 13 hod. cvičení, 13 hod. pc laboratoře

Bodové hodnocení

65 zkouška, 20 půlsemestrální test, 15 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Kraus Michal, Ing. (UITS FIT VUT)
Pindryč Milan, Ing. (UITS FIT VUT)
Rozman Jaroslav, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Šátek Václav, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Schopnost analýzy činnosti a návrhu lineárních elektrických obvodů. Znalost bezpečnostních předpisů pro práci s elektrickými zařízeními.

Cíle předmětu

Získat přehled a základy praktického využití vybraných metod pro popis, analýzu činnosti a návrh lineárních elektrických obvodů. Získat podrobné pokyny a informace o bezpečnosti práce s elektrickými zařízeními.

Literatura studijní

 • Blahovec, A.: Elektrotechnika I, II, III, Informatorium, Praha 2000
 • Gescheidtová, E.: Základní metody měření v elektrotechnice. Brno, CERM 2000.
 • Láníček, R.: ELEKTRONIKA, obvody-součástky-děje, BEN - technická literatura, Praha 1998
 • Punčochář, J.: Operační zesilovače v elektronice, BEN - technická literatura, Praha 1999

Literatura referenční

 • Murina, M.: Teorie obvodů. Brno, VUTIUM 2000.
 • Přednášky v provedení PowerPoint

Osnova přednášek

 • Základní pojmy a veličiny v elektrických obvodech. Ustálený stejnosměrný stav v lineárních elektrických obvodech.
 • Princip superpozice. Analýza obvodů pomocí metody zjednodušování, vět o náhradních zdrojích.
 • Aplikace Kirchhoffových zákonů, metody smyčkových proudů a uzlových napětí.
 • Zesilovače, ideální operační zesilovač. Typické vstupní a zpětnovazební obvody operačního zesilovače.
 • Číslicově analogové a analogově číslicové převodníky, obvodové koncepce a vlastnosti.
 • Harmonický ustálený stav v elektrických obvodech.
 • Základy měření. Principy a použití číslicových měřicích přístrojů. Metody pro měření elektrických veličin.
 • Princip osciloskopu
 • Bezpečnostní předpisy
 • Bezpečnostní předpisy
 • Bezpečnostní předpisy
 • Bezpečnostní předpisy
 • Bezpečnostní předpisy

Osnova počítačových cvičení

 • Modelování samostatně navržených elektrických obvodů

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Operační zesilovač s připojenými vstupními a zpětnovazebními lineárními obvody - přenosové vlastnosti
 • Metoda smyčkových proudů
 • Metoda uzlových napětí

Kontrolovaná výuka

Zpracování výsledků experimentů v rámci odpovídajícího cvičení (v textovém editoru Tex).

Podmínky zápočtu

Odevzdání 3 projektů, a úspěšné složení testu z bezpečnostních předpisů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, povinný
Nahoru