Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Strojově orientované jazyky

SOJ Ak. rok 2003/2004 zimní semestr 6 kreditů

Strojový jazyk, jazyk symbolických instrukcí, asembler. Architektura procesorů Pentium. Soubor instrukcí základního režimu (včetně instrukcí FPU). Počítače s procesory Pentium (PC). Jazyk symbolických instrukcí. Překlad a sestavování. Technologie programování v jazyku symbolických instrukcí. Standardní předávání řízení a parametrů při volání procedur a funkcí. Chráněný režim procesorů Pentium: princip ochrany, správa paměti, přepínání úloh.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 6 hod. cvičení, 6 hod. pc laboratoře, 14 hod. projekty

Bodové hodnocení

80 zkouška, 20 projekty

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti se naučí jazyk symbolických instrukcí PC a budou schopni vytvářet programy v tomto jazyku, včetně programů úloh spustitelných v chráněném režimu.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s programováním počítače na nejnižší úrovni a to včetně programování v chráněném režimu. Studenti získají znalosti nezbytné pro hlubší pochopení celé řady technických i programových problémů, se kterými se setkají v následujícím studiu.

Literatura studijní

 • Zbořil,F.: Strojově orientované jazyky, Skripta VUT v Brně, VUT v Brně, 1991, ISBN 80-214-0349-7
 • Abel,P.: IBM PC Assembly Language and Programming, Prentice-Hall, Inc., 1995, ISBN 0-13-317729-7
 • The Netwide Assembler: NASM, Manual of NASM, 1999 

Literatura referenční

 

Osnova přednášek

 • Úvod, strojový jazyk, jazyk symbolických instrukcí, asembler
 • Základní režim procesorů Pentium: soubor registrů, typy operandů, formát instrukcí, adresování paměti, přerušení.
 • Soubor instrukcí základního režimu
 • Soubor instrukcí základního režimu, pokračování
 • Zásady programování ve strojovém jazyku, typické řídící konstrukce
 • FPU procesorů Pentium - architektura
 • Soubor instrukcí FPU
 • Jazyk symbolických instrukcí
 • Programové moduly, knihovny, služby operačního systému.
 • Procedury a funkce, standardní předávání řízení a parametrů
 • Princip chráněného režimu procesorů Pentium
 • Soubor instrukcí chráněného režimu
 • Úlohy a jejich správa

Osnova numerických cvičení

 • Jednoduché programy jako součásti programů v jazyku PASCAL (30. 10. 2003)
 • Jednoduché programy využívající FPU jako součásti programů v jazyku PASCAL (13. 11. 2003) 
 • Samostatné programy v jazyku symbolických instrukcí (27. 11. 2003) 

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Programy v jazyku symbolických instrukcí (NASM)

Průběžná kontrola studia

Polosemestrální písemná zkouška
Nahoru