Detail předmětu

Teorie obvodů

ITO Ak. rok 2005/2006 zimní semestr 6 kreditů

Aktuální akademický rok

Základní pojmy a veličiny v elektrických obvodech. Ustálený stejnosměrný stav v lineárních elektrických obvodech. Princip superpozice. Analýza obvodů pomocí metody zjednodušování, vět o náhradních zdrojích, aplikace Kirchhoffových zákonů, metody smyčkových proudů a uzlových napětí. Zesilovače, ideální operační zesilovač. Typické vstupní a zpětnovazební obvody operačního zesilovače. Číslicově analogové a analogově číslicové převodníky, obvodové koncepce a vlastnosti. Harmonický ustálený stav v elektrických obvodech. Základy měření. Principy a použití číslicových měřicích přístrojů. Metody pro měření elektrických veličin.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 13 hod. cvičení, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

65 zkouška, 20 půlsemestrální test, 15 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Schopnost analýzy činnosti a návrhu lineárních elektrických obvodů. Znalost bezpečnostních předpisů pro práci s elektrickými zařízeními.

Cíle předmětu

Získat přehled a základy praktického využití vybraných metod pro popis, analýzu činnosti a návrh lineárních elektrických obvodů. Získat podrobné pokyny a informace o bezpečnosti práce s elektrickými zařízeními.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základy elektrotechniky a základní pasivní elektronické součástky.

Literatura studijní

 • Blahovec, A.: Elektrotechnika I, II, III, Informatorium, Praha 2000
 • Gescheidtová, E.: Základní metody měření v elektrotechnice. Brno, CERM 2000.
 • Láníček, R.: ELEKTRONIKA, obvody-součástky-děje, BEN - technická literatura, Praha 1998
 • Punčochář, J.: Operační zesilovače v elektronice, BEN - technická literatura, Praha 1999

Literatura referenční

 • Murina, M.: Teorie obvodů. Brno, VUTIUM 2000.
 • Přednášky v provedení PowerPoint

Osnova přednášek

 • Základní pojmy a veličiny v elektrických obvodech. Ustálený stejnosměrný stav v lineárních elektrických obvodech.
 • Princip superpozice. Analýza obvodů pomocí metody zjednodušování, vět o náhradních zdrojích.
 • Aplikace Kirchhoffových zákonů, metody smyčkových proudů a uzlových napětí.
 • Zesilovače, ideální operační zesilovač. Typické vstupní a zpětnovazební obvody operačního zesilovače.
 • Číslicově analogové a analogově číslicové převodníky, obvodové koncepce a vlastnosti.
 • Harmonický ustálený stav v elektrických obvodech.
 • Základy měření. Principy a použití číslicových měřicích přístrojů. Metody pro měření elektrických veličin.
 • Princip osciloskopu
 • Bezpečnostní předpisy
 • Bezpečnostní předpisy
 • Bezpečnostní předpisy
 • Bezpečnostní předpisy
 • Bezpečnostní předpisy

Osnova počítačových cvičení

 • Modelování samostatně navržených elektrických obvodů

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Operační zesilovač s připojenými vstupními a zpětnovazebními lineárními obvody - přenosové vlastnosti
 • Metoda smyčkových proudů
 • Metoda uzlových napětí

Průběžná kontrola studia

 • Opravované domácí úlohy - 15 bodů
 • Půlsemestrální písemná zkouška - 20 bodů
 • Závěrečná písemná zkouška - 65 bodů

Kontrolovaná výuka

Zpracování výsledků experimentů v rámci odpovídajícího cvičení.

Podmínky zápočtu

Odevzdání semestrálního projektu

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, povinný
Nahoru