Detail předmětu

Prvky počítačů

IPR Ak. rok 2006/2007 letní semestr 6 kreditů

Aktuální akademický rok

Analýza přechodových dějů v elektrických obvodech v časové oblasti. Simulační jazyk TKSL. Formulace rovnic obvodu a možnosti jejich řešení. Analýza RC, RL a RLC obvodů. Analýza nelineárních elektrických obvodů. Parametry a charakteristiky polovodičových prvků. Grafické, numerické a analytické metody analýzy nelineárních obvodů. Hradla TTL a CMOS. Napájecí zdroje. Omezovače a vzorkovací obvody. Převodníky úrovní, stabilizátory. Astabilní, monostabilní a bistabilní klopné obvody. Bezeztrátové a ztrátové vedení. Šíření vln na vedení, odrazy, přizpůsobené vedení.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 13 hod. cvičení, 13 hod. laboratoře

Bodové hodnocení

100 zkouška

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Schopnost analýzy činnosti a návrhu nelineárních elektrických obvodů.

Cíle předmětu

Získat přehled a základy praktického využití vybraných metod pro popis, analýzu činnosti a návrh nelineárních elektrických obvodů. Součástí předmětu jsou experimentální projekty ve specializované HW laboratoři.

Literatura studijní

 • Maťátko, J.: Elektronika, IDEA SERVIS, Praha 1997

Literatura referenční

 • Přednášky v provedení PowerPoint
 • Murina, M.: Teorie obvodů. Brno, VUTIUM 2000.

Osnova přednášek

 • Analýza přechodových dějů v elektrických obvodech v časové oblasti.
 • Simulační jazyk TKSL.
 • Formulace rovnic obvodu a možnosti jejich řešení.
 • Analýza RC, RL a RLC obvodů.
 • Analýza nelineárních elektrických obvodů.
 • Parametry a charakteristiky polovodičových prvků.
 • Grafické, numerické a analytické metody analýzy nelineárních obvodů.
 • Hradla TTL a CMOS.
 • Napájecí zdroje. Omezovače a vzorkovací obvody.
 • Převodníky úrovní, stabilizátory.
 • Astabilní, monostabilní a bistabilní klopné obvody.
 • Bezeztrátové a ztrátové vedení.
 • Šíření vln na vedení, odrazy, přizpůsobené vedení.

Osnova laboratorních cvičení

 • Měřící zesilovače
 • Logická sonda
 • Osciloskop
 • Měření impedancí
 • Měření na kombinačních obvodech
 • A-Č a Č-A převodník
 • Zobrazovací jednotky

Kontrolovaná výuka

Zpracování výsledků experimentů v rámci odpovídajícího cvičení(v textovém editoru Tex)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, povinný
Nahoru