Detail předmětu

Postrelační databáze

PRD Ak. rok 2005/2006 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Předmět zpřístupňuje některé strategie a vlastnosti uplatněné v deduktivních, prostorových, či časových databázích. Navazuje přitom na relační a objektově orientované DB systémy. Důraz je kladen na porozumění filozofii daného schématu i problemace spojené s implementací a způsoby vyhodnocení v daných schématech.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 12 hod. pc laboratoře, 14 hod. projekty

Bodové hodnocení

60 zkouška, 20 půlsemestrální test, 20 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti budou schopni identifikovat post-relační DB systémy, u vybraných kategorií se budou orientovat v problematice implementace a užití takových systémů.

Cíle předmětu

Zvládnutí práce v postrelačních databázových systémech (prostorové, deduktivní, temporální, pokročilé relační) a proniknutí do problematiky jejich implementace.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základy teorie relačního modelu dat. Formalizace návrhu relační databáze. Organizace dat na interní úrovni. Bezpečnost a integrita dat. Transakce. Konceptuální modelování a návrh relační databáze z konceptuálního modelu. Jazyk SQL.

Literatura studijní

 • Kim, W. (ed.): Modern Database Systems, ACM Press, 1995, ISBN 0-201-59098-0
 • Melton, J.: Advanced SQL: 1999 - Understanding Object-Relational and Other Advanced. Morgan Kaufmann, 2002, p. 562, ISBN 1-558-60677-7
 • Shekhar, S., Chawla, S.: Spatial Databases: A Tour, Prentice Hall, 2002/2003, p. 262, ISBN 0-13-017480-7
 • Dunckley, L.: Multimedia Databases: An Object-Relational Approach. Pearson Education, 2003, p. 464, ISBN 0-201-78899-3
 • Přednášky v elektronické podobě

Literatura referenční

 • Kim, W. (ed.): Modern Database Systems, ACM Press, 1995, ISBN 0-201-59098-0
 • Melton, J.: Advanced SQL: 1999 - Understanding Object-Relational and Other Advanced. Morgan Kaufmann, 2002, p. 562, ISBN 1-558-60677-7
 • Shekhar, S., Chawla, S.: Spatial Databases: A Tour, Prentice Hall, 2002/2003, p. 262, ISBN 0-13-017480-7
 • Dunckley, L.: Multimedia Databases: An Object-Relational Approach. Pearson Education, 2003, p. 464, ISBN 0-201-78899-3
 • Gaede, V., Günther, O.: Multidimensional Access Methods, ACM Computing Surveys, Vol. 30, No. 2, 1998, pp. 170-231.

Osnova přednášek

 1. Úvod, definice postrelačních databázových systémů, vymezení pojmů
 2. Objektově-relační databáze, standard SQL/99
 3. Prostorové databáze, úvod, předmět zájmu
 4. Modelování prostorových dat
 5. Dotazování v prostorových databázích
 6. Algoritmy prostorových databází
 7. Obrazové a multimediální databáze
 8. Temporální databáze, úvod, předmět zájmu
 9. Modelování temporálních dat
 10. Algoritmy temporálních databází
 11. Deduktivní databáze, úvod, předmět zájmu
 12. Modely a implementační techniky v deduktivních databází
 13. Závěr, srovnání, diskuze otevřených otázek

Osnova počítačových cvičení

 1. Úvod k používanému DB systému (Oracle), vytvoření jednoduché postrealční databáze
 2. Způsob práce s postrelačními daty - jednoduché dotazy
 3. Složitější kategorie dotazů
 4. Další kategorie dotazů
 5. Spojení s DB přes JDBC
 6. Ukázkové řešení klienta v jazyce Java
 7. Demonstrace projektu

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Vytvoření a demonstrace vlastností databáze v postrelačním databázovém systému (použit prostorový, temporální, či deduktivní DBS)

Průběžná kontrola studia

 • Půlsemestrální zkouška, u které neexistuje náhradní, či opravný termín - 20 bodů.
 • Řešení 1 projektu v průběhu semestru a jeho odevzdání ve stanoveném termínu - 20 bodů.

Kontrolovaná výuka

 • Půlsemestrální zkouška - písemně, formou testu, kde odpovědi mohou být jak větné, tak volbou 1 z N, či kombinace obou, neexistuje náhradní/opravný termín. (20 bodů)
 • Vypracování projektů - 1 projekt (vytvoření programu, dle zadání) s příslušnou dokumentací. (20 bodů)
 • Závěrečná zkouška - písemně, formou testu, kde odpovědi mohou být jak větné, tak volbou 1 z N, či kombinace obou, 2 opravné termíny. (60 bodů)

Podmínky zápočtu

Student musí během semestru získat alespoň 50% bodů z možného maxima, tj. 20 bodů ze 40.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru