Detail předmětu

Paralelní a distribuované algoritmy

PDA Ak. rok 2005/2006 zimní semestr 6 kreditů

Aktuální akademický rok

Vlastnosti paralelních a distribuovaných architektur a abstraktní modely paralelismu. Základní typy topologií, synchronní a asynchronní algoritmy. Komunikace v paralelních a distribuovaných systémech. Distribuované a paralelní algoritmy a jejich složitost. Řešení typických problémů paralelismu. Algoritmy řazení, algoritmy vyhledávání, vektorové a maticové algoritmy. Model PRAM (Parallel Random Access Machine), suma prefixů a její aplikace. Algoritmy nad seznamy, stromy a grafy.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

70 zkouška, 10 půlsemestrální test, 20 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti se seznámí se základy paralelních a distribuovaných výpočtů a s obecnými principy paralelních a distribuovaných algoritmů a jejich časovou složitostí.

Cíle předmětu

Seznámení studentů se základními obraty paralelních a distribuovaných výpočtů. Obecné principy paralelních a distribuovaných algoritmů a na jejich časovou složitost.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní znalosti algoritmizace.

Literatura studijní

 • Tvrdík, P.: Parallel Systems and Algorithms, skripta, Praha, Vydavatelství ČVUT 1997.

Literatura referenční

 • Jaja, J.: An Introduction to Parallel Algorithms, Addison-Wesley, 1992, ISBN 0-201-54856-9
 • Akl, S.: The Design and Analysis of Parallel Algorithms, Prentice-Hall International, ISBN 0-13-200073-3

Osnova přednášek

 • Úvod, vlastnosti paralelních a distribuovaných architektur.
 • Abstraktní modely paralelismu, PRAM (Parallel Random Access Machine).
 • Distribuované a paralelní algoritmy a jejich složitost.
 • Komunikace v paralelních a distribuovaných systémech.
 • Základní typy topologií, synchronní a asynchronní algoritmy.
 • Algoritmy řazení.
 • Algoritmy vyhledávání.
 • Maticové algoritmy.
 • Sumy prefixů a jejich aplikace.
 • Algoritmy nad seznamy a grafy.
 • Synchronizační algoritmy a úlohy.
 • Mechanismy pro synchronizaci.
 • Jazyky pro paralelní a distribuované výpočty.

Osnova laboratorních cvičení

 • Samostatně řešené projekty

Kontrolovaná výuka

Půlsemestrální zkouška

Podmínky zápočtu

Zápočet je udělen po odevzdání všech projektů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru