Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Získávání znalostí z databází

ZZN Ak. rok 2007/2008 zimní semestr 5 kreditů

Základní pojmy související se získáváním znalostí z databází, vztah získávání znalostí a dolování dat. Zdroje dat pro získávání znalostí. Podstata a techniky předzpracování dat pro dolování. Systémy pro získávání znalostí, dotazovací jazyky pro dolování. Techniky dolování různých typů znalostí - charakterizace a diskriminace, asociační pravidla, klasifikace a predikce, shlukování. Dolování ve složitě strukturovaných datech. Trendy v získávání znalostí z dat. Řešení projektu zaměřeného na dolování dat využitím dostupného nástroje.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti získají dostatečně široký a přitom i dostatečně do hloubky jdoucí přehled v oblasti získávání znalostí z databází. Jsou schopni nástroje pro získávání znalostí používat i vytvářet.

Cíle předmětu

Seznámit studenty s problematikou získávání znalostí z různých typů datových zdrojů, vysvětlit typy užitečných znalostí a jednotlivé kroky procesu získávání znalostí z dat a seznámit je s technikami, algoritmy a nástroji používanými při tomto procesu.

Literatura studijní

 • Han, J., Kamber, M.: Data Mining: Concepts and Techniques. Second Edition. Elsevier Inc., 2006, 770 p., ISBN 1-55860-901-3.  
 • Berka, P.: Dobývání znalostí za databází. Academia, 2003, 366 s., ISBN 80-200-1062-9. 

Literatura referenční

 • Han, J., Kamber, M.: Data Mining: Concepts and Techniques. Second Edition. Elsevier Inc., 2006, 770 p., ISBN 1-55860-901-3.  
 • Berka, P.: Dobývání znalostí za databází. Academia, 2003, 366 s., ISBN 80-200-1062-9. 
 • Dunham, M.H.: Data Mining. Introductory and Advanced Topics. Pearson Education, Inc., 2003, 315 p.

Osnova přednášek

 1. Úvod - motivace, základní pojmy, typy zdrojů dat a získávaných znalostí, metodologie. 
 2. Datové sklady a technologie OLAP pro získávání znalostí z databází.
 3. Předzpracování dat v procesu získávání znalostí.
 4. Dolování frekventovaných vzorů a asociací - základní pojmy, efektivní a škálovatelné metody hledání frekventovaných množin.
 5. Víceúrovňová asociační pravidla, asociační a korelační analýza, omezená asociační pravidla.
 6. Klasifikace a predikce - základní pojmy, rozhodovací strom, bayesovská klasifikace, klasifikace založená na pravidlech.
 7. Klasifikace s využitím neuronových sítí, SVM klasifikátor, další metody klasifikace, predikce.
 8. Shluková analýza - základní pojmy, typy dat při shlukování, metody založené na rozčleňování, hierarchické metody.
 9. Další metody shlukování.
 10. Dolování v proudech dat, časových řadách a posloupnostech.
 11. Dolování v grafech, Analýzasociálních sítí, multirelační dolování.
 12. Dolování v objektových, prostorových a multimediálních datech, dolování textu a na webu.
 13. Aplikace a trendy v získávání znalostí z databází.

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Vypracování projektu v prostředí dostupného nástroje pro získávání znalostí z databází.

Průběžná kontrola studia

Půlsemestrální písemná zkouška, formulace dolovací úlohy, obhajoba projektu.

Kontrolovaná výuka

Půlsemestrální písemná zkouška, formulace dolovací úlohy, prezentace projektu.

Podmínky zápočtu

Udělení zápočtu je podmíněno vypracováním projektu a ziskem minimálně 25 bodů za bodované aktivity v průběhu semestru.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru