Detail předmětu

Komunikace v počítačových aplikacích

KPA Ak. rok 2005/2006 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Distribuované systémy pracující v reálném čase. Modely systémů diskrétních událostí a reálného času. Temporální logika. Formální specifikace a verifikace. Dokazovací systémy. Kontrola modelem. Protoly pro reálný čas. Návrh aplikací.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 2 hod. laboratoře, 4 hod. pc laboratoře, 7 hod. projekty

Bodové hodnocení

60 zkouška, 15 půlsemestrální test, 25 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Porozumění základním koncepcím a principům formálních specifikací reaktivních systémů a systémů pracujících v reálném čase.

Cíle předmětu

Seznámit se s principy formálních specifikací pro modelování reaktivních systémů a systémů pracujících v reálném čase; být informován o komunikačních protokolech pro reálný čas.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Výroková logika. Základy predikátové logiky 1. řádu. Základní pojmy komunikačních protokolů.

Literatura studijní

 • de Bakker J.W. et all. (Editors): Real-Time: Theory in Practice. Springer-Verlag, LNCS 600, 1992.

Literatura referenční

 • de Bakker J.W. et all. (Editors): Real-Time: Theory in Practice. Springer-Verlag, LNCS 600, 1992.

Osnova přednášek

 • Úvod.
 • Principy návrhu distribuovaných systémů.
 • Distribuované systémy pracující v reálném čase.
 • Modely systémů diskrétních událostí a systémů reálného času.
 • Živost, bezpečnost, spravedlivost. Živost reálného času.
 • Úvod do temporální logiky.
 • Temporální logika a reálný čas.
 • Formální specifikace a dokazovací systémy.
 • Formální specifikace a kontrola modelem.
 • Protokoly typu Fieldbus.
 • Internet a aplikace pracující v reálném čase.
 • Návrh distribuovaných aplikací.
 • Případové studie.

Osnova počítačových cvičení

 • Spin a Promela
 • Simulace algoritmu ve Spinu
 • Kontrola modelem
 • Protokoly úrovně Fieldbus
 • CANalyzer
 • Intranet a CANalyzer

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Modelování reaktivního systému ve Spinu
 • Analýza protokolu úrovně Fieldbus

Průběžná kontrola studia

Polosemestrální písemná zkouška a vypracování 2 projektů v předepsaných termínech

Kontrolovaná výuka

Vypracování 2 projektů, absolvování polosemestrální písemné zkoušky

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru