Detail předmětu

Neuronové sítě

NEU Ak. rok 2005/2006 zimní semestr 6 kreditů

Aktuální akademický rok

Umělý neuron, bázové a aktivační funkce. Klasifikace neuronových sítí. Popis jednotlivých typů neuronových sítí (topologie, učení, odezvy, typické aplikace): "Adaline, Perceptron, Madaline, BPN, dopředné neuronové sítě s proměnnou topologií, samoorganizující se neuronové sítě, CPN, LVQ, RBF, RCE, Hopfieldova neuronová síť, BAM, SDM, Boltzmannův stroj, Neocognitron". Genetické algoritmy, fuzzy systémy, hrubé množiny a neuronové sítě.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

55 zkouška, 20 půlsemestrální test, 25 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti se důkladně seznámí s jednotlivými typy neuronových sítí a budou tak schopni navrhovat programy využívající těchto sítí k řešení různých praktických problémů.

Cíle předmětu

Seznámit studenty se základy teorie neuronových sítí a dále s topologiemi, učením, odezvami i možnými praktickými aplikacemi různých typů těchto sítí.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základy matematematické analýzy a počtu pravděpodobnosti.

Literatura studijní

 • Šíma,J., Neruda,R.: Teoretické otázky neuronových sítí, MATFYZPRESS, 1996, ISBN 80-85863-18-9
 • Novák,M. a kol.: Umělé neuronové sítě, C.H. Beck, 1998, ISBN 80-7179-132-6

Literatura referenční

 • Mehrotra,K., Mohan,C.K., Ranka S: Artificial Neural Networks, The MIT Press, 1997, ISBN 0-262-13328-8
 • Hassoun, M.H.: Artificial Neural Networks, The MIT Press, 1995, ISBN 0-262-08239-X
 • Haykin,S.: Neural Networks, Macmillan College Publishing Company, Inc., 1994, ISBN 0-02-352761-7

Osnova přednášek

 1. Úvod, umělý neuron, klasifikace neuronových sítí
 2. Perceptron, Adaline, Madaline
 3. Neuronová síť BP
 4. Neuronové sítě s proměnnou topologií
 5. Neuronové sítě RBF, RCE
 6. Topologicky organizované neuronové sítě, CPN, LVQ
 7. Neuronové sítě ART, SDM
 8. Neuronové sítě jako asociativní paměti, Hopfieldova síť, BAM
 9. Řešení optimalizačních problémů neuronovými sítěmi, Stochastické neuronové sítě, Boltzmannův stroj
 10. Neuronová síť Neocognitron
 11. Genetické algoritmy a neuronové sítě
 12. Fuzzy systémy a neuronové sítě
 13. Hrubé (Rough) množiny a neuronové sítě

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Individuální projekty - použití vybrané neuronové sítě k řešení konkrétního problému (klasifikace, optimalizace, asociace)

Průběžná kontrola studia

 • Půlsemestrální písemná zkouška - 20 bodů
 • Projekt - 25 bodů

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru