Detail předmětu

Systémy odolné proti poruchám

SOP Ak. rok 2005/2006 letní semestr 6 kreditů

Aktuální akademický rok

Principy odolnosti, struktury, techniky. Kódy pro zabezpečení a opravu informace. Cyklické kódy, Fireovy kódy, BCH a RS. Konvoluční kódy. Modelování, odhady a řízení spolehlivosti. Bezpečné systémy. Architektura odolných systémů. Odolnost na úrovni VLSI. Odolnost v jednotkách počítačů, v počítačových systémech a komunikačních sítích. Distribuované odolné systémy, odolnost programového vybavení.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 12 hod. pc laboratoře, 14 hod. projekty

Bodové hodnocení

60 zkouška, 40 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Zvládnuté přístupy k vytváření odolnosti proti poruchám obvodovými a kódovými prostředky.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Pochopení nového trendu v návrhu počítačů.

Cíle předmětu

Seznámit studenty s různými formami redundance a jejich využitím k vytvoření počítačových systémů schopných pracovat správně i za přítomnosti poruch nebo chyb v datech.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Principy výstavby počítačů.

Literatura studijní

 • Hlavička, J., Racek, S., Golan, P., Blažek, T.: Číslicové systémy odolné proti poruchám, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1992, ISBN 80-01-00852-5 

Literatura referenční

 • Lin, S., Costello, D.J.: Error Control Coding: Fundamentals and Applications, Prentice-Hall, 1983, ISBN 0-13-283796-X 

Osnova přednášek

 • Principy odolnosti, struktury, techniky.
 • Kódy pro zabezpečení a opravu informace.
 • Cyklické kódy, Fireovy kódy.
 • Konečná tělesa, BCH a RS kódy.
 • Konvoluční kódy.
 • Modelování, odhady a řízení spolehlivosti.
 • Bezpečné systémy.
 • Časová redundance, alternující logika a další techniky.
 • Architektura odolných systémů.
 • Odolnost na úrovni VLSI.
 • Odolnost v jednotkách počítačů, v počítačových systémech a komunikačních sítích.
 • Distribuované odolné systémy.
 • Odolnost programového vybavení.

Osnova počítačových cvičení

 • Model opravy chyb pomocí Fireova kódu.
 • Model posuvného registru s lineární zpětnou vazbou.
 • Paralelní generování CRC.
 • Model konečného tělesa GF(2|n).
 • Model rekonfigurace v 2D procesorovém poli.
 • Model opravy chyb konvolučním kódem.
 • Model opravy chyb pomocí BCH kódu.
 • Spolehlivostní modely.

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Individuální zadání projektů.

Průběžná kontrola studia

Zpracování projektu a jeho presentace.

Kontrolovaná výuka

 

Podmínky zápočtu

Zpracování projektu a jeho presentace.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru