Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Biologie člověka

BCI Ak. rok 2004/2005 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít
Průřez anatomií a fyziologií člověka. Základy mezioborové komunikace inženýra s lékařem, seznámení se základní odbornou terminologií a funkcí jednotlivých systémů a orgánů. Přehled buněčné úrovně živých systémů, přehled složení, stavby a funkce krve, krevního oběhu, dýchání, obranného systému, vylučování, endokrinního systému a nervové soustavy.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 13 hod. laboratoře

Bodové hodnocení

90 zkouška, 10 cvičení

Zajišťuje ústav

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Znalost základní lékařské terminologie, anatomie,fyziologie člověka a základních fyziologických vyšetřovacích metod.

Cíle předmětu

Seznámení s podstatou fyziologických procesů v organismu člověka. Seznámení se základní terminologií. Kurs je určen inženýrům, kteří se specializují na lékařskou přístrojovou technikou.

Literatura studijní

 • Honzíková, N.: Biologie člověka. CERM s.r.o. 1995
 • Kolektiv: Fyziologická cvičení. Rektorát MU 1991

Literatura referenční

 • Berne, R.M., Levy, M.N.: Physiology, The C.C.Mosby Company, Toronto 1988
 • Ganong, W.F.: Review of Medical Physiology, Prentice Hall International Inc. 1993

Osnova přednášek

 • Obecná charakteristika živých systémů.
 • Buněčná úroveň živých organismů.
 • Přehled morfologie člověka, anatomická a fyziologická terminologie.
 • Základní fyziologické funkce.
 • Fyziologie krve.
 • Fyziologie krevního oběhu.
 • Fyziologie dýchání.
 • Fyziologie trávení a vstřebávání.
 • Fyziologie přenosu látek a energií.
 • Fyziologie vylučování.
 • Endokrinní systém.
 • Nervová soustava.
 • Aplikovaná fyziologie.

Osnova laboratorních cvičení

 • Fyziologie krevního oběhu (srdeční ozvy, vyšetření tepu a pulzové vlny, proudění krve v žilách).
 • Elektrokardiografie.
 • Krevní tlak.
 • Ergometrie.
 • Digitální model aortálního pružníku.
 • Fyziologie dýchání (spirometrické vyšetření).
 • Metabolismus (základní přeměna).
 • Nervový systém a smysly (reflexy, zraková ostrost, akomodace, zorné pole).

Průběžná kontrola studia

Protokoly.

Podmínky zápočtu

Absolvování laboratorních cvičení a odevzdání protokolů.
Nahoru