Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Evropa mezi náboženstvím a vědou

ENV Ak. rok 2004/2005 letní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít
Předmět je zaměřen na postižení podstaty náboženského i filosoficky racionálního pohledu na svět a na jejich vzájemné interakce, kterými jsou poznamenány celé evropské a dnes i světové dějiny. Vedle formování nábožensky založeného pohledu na svět je tedy postaven svět rodící se a sílící vědy, jsou představeny základní kapitoly jejich vzájemného vycházení v minulosti i přítomnosti. Předmět je laděn na nekonfrontační pochopení přirozených důsledků současné existence těchto dvou odlišných světonázorových východisek.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky

Bodové hodnocení

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Získané vědomosti umožní posluchači rozeznat racionální i fideistické komponenty svého vlastního myšlení a jejich nezbytnou kooperaci, a odtud pak vede cesta i k pochopení problémů vzájemné komunikace dvou odlišných noetických soustav. To vše by mělo být příspěvkem k vytváření občanské společnosti.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je přiměřená orientace ve dvou základních mohutnostech evropské kultury, jakými jsou náboženství, především pak křesťanství, na straně jedné a racionální věda na straně druhé. Jde nejen o postižení jejich specifik, ale i jejich složitých vztahů.

Literatura studijní

 • Evropa mezi vědou a vírou (sborník)
 • T. Lane: Dějiny křesťanského myšlení
 • P.T. de Chardin: Vesmír a lidstvo
 • J.Šmajs: Drama evoluce
 • J.B.Kozák: Essay o vědě a víře
 • Press: Věda a víra

Literatura referenční

 • Studies in Science & Theology
 • L. Grant: The Foundations of Modern Science in the Middle Ages
 • J. Miřejovský: Víra bez důkazů
 • Ch. Dawson: Pokrok a náboženství
 • O.Funda: Znavená Evropa umírá
 • N. Pearcyová: Duše vědy

Osnova přednášek

 • Mýtický obraz světa - počátek náboženství i vědy
 • Formování světových náboženství
 • Počátky vědy ve starověkém Řecku
 • První hledání vzájemného vztahu
 • Sociologická role náboženství
 • Věda tvořivá i bořivá
 • Scholastika a teorie služky
 • Descartova demarkační linie
 • B. Pascal - prorok nového přístupu
 • Romantická věda
 • Evoluce, pokrok a křesťanství
 • Moderní fyzika, genetika a společenské vědy nová výzva
 • Postmoderní situace

Průběžná kontrola studia

test

Podmínky zápočtu

prezence, test, písemná práce

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, povinně volitelný skupina H
Nahoru