Detail předmětu

Informační systémy

INS Ak. rok 2005/2006 zimní semestr 6 kreditů

Aktuální akademický rok

Informační systém jako speciální případ systému. Druhy informačních systémů. Historie informačních systémů. Ekonomické informační systémy a jejich výstavba. Specializované informační systémy - přehledově. Technologie výstavby informačního systému nad relačními databázovými systémy. Distribuované informační systémy. Metody výstavby rozsáhlých informačních systémů a jejich komunikace.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 12 hod. laboratoře, 14 hod. projekty

Bodové hodnocení

50 zkouška, 20 půlsemestrální test, 30 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Burget Radek, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Ráb Jaroslav, Ing. (UIFS FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Schopnost modelování zejména ekonomické reality v informačním systému. Schopnost realizace informačních systémů databázovými technologiemi.

Cíle předmětu

Získat celkový přehled o problematice informačních systémů. Osvojit si základní znalosti o informačních systémech založených na databázové technologii. Podrobněji se seznámit s informačními systémy používanými pro ekonomické řízení.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

teorie databází, počítačové sítě

Literatura studijní

 • Tuček, J.: Geografické informační systémy. Principy a praxe., Computer Press Brno 1998, 424 str., ISBN 80-7226-091-X
 • McLeod, R.: Management Information Systems, Prentice Hall International London 1998, 655 str., ISBN 0-13-896101-8

Literatura referenční

 • Král, J.: Informační systémy, Science Veletiny 1998, 358 str., ISBN 80-86083-00-4
 • Pokorný, J.: Databázové systémy a jejich použití v informačních systémech, Academia Praha 1992, 313 str., ISBN 80-200-0177-8
 • St Laurent, S.: Tvorba internetových aplikací XML, Computer Press Brno 1999, 222 str., ISBN 80-7226-170-3

Osnova přednášek

 • Informační systém jako speciální případ systému.
 • Druhy informačních systémů.
 • Historie informačních systémů.
 • Ekonomické informační systémy a jejich výstavba.
 • Obecný model ekonomického systému, jeho vybrané části.
 • Specializované informační systémy - přehledově.
 • Technologie výstavby informačního systému nad relačními databázovými systémy.
 • Technologie výstavby informačního systému nad objektově orientovanými databázovými systémy.
 • Distribuované informační systémy.
 • Informační systémy v prostředí Internetu.
 • Elektronická výměna strukturovaných údajů.
 • Značkovací jazyky a technologie XML.
 • Metody výstavby rozsáhlých informačních systémů a jejich komunikace.

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Návrh informačního systému podle zvoleného zadání
 • Implementace navrženého systému na zvolené platformě

Průběžná kontrola studia

Test v polovině semestru. Průběžná kontrola řešení projektu vedoucím.

Podmínky zápočtu

Nejméně polovina bodů, které lze získat za aktivity během semestru (testy a projekt), tj. 25 bodů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru