Detail předmětu

Přípravný kurs (1) pro všeobecnou státní zkoušku z němčiny: Staatsexamen 1/2

JN6 Ak. rok 2003/2004 zimní semestr 4 kredity

Aktuální akademický rok

Podmínkou pro přijetí do přípravného bloku předmětů (JN6) ke státní zkoušce z jazyka německého je úspěšné absolvování vstupního testu. Blok předmětů JN6 zahajuje přípravu studentů ke složení všeobecné státní jazykové zkoušky. Jde o specializované předměty.

Garant předmětu

Zavřelová Danuše, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

100 půlsemestrální test

Zajišťuje ústav

Ústav jazyků (UJAZ FEKT VUT)

Přednášející

Zavřelová Danuše, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Obecné porozumění jazyka na základě četby a poslechu. Schopnost pracovat s odbornými texty. Umět se dorozumět na úrovni rodilého mluvčího. Ovládat základní historické a zeměpisné znalosti o německy mluvících zemích.

Cíle předmětu

Dvousemestrový blok předmětů JN6 je prerekvizitní pro navazující dvousemestrový blok předmětů JN7. Blok předmětů JN6 zahajuje přípravu studentů ke složení všeobecné státní jazykové zkoušky z němčiny. Poznámka: Týdně jsou 4 hodiny výuky.

Prerekvizity

Literatura studijní

 • Hoppnerová, V.: N J Š 3, Centa Brno, 1994.
 • Justová, H.: Deutschsprachige Lander, Havlíčkův Brod 1992.
 • Hoppnerová, V.: Deutsch im Gesprach, SPN Praha, 1992.

Literatura referenční

 • Hoppnerová, V.: Němčina pro jazykové školy 3, Centa Brno, 1994.
 • Hoppnerová, V.: Deutsch in Gesprach, SPN Praha, 1991.
 • Justová, H.: Deutschsprachige Lander, Havlíčkův Brod, 1992.

Osnova přednášek

 • První rok přípravy (JN6)
 • L1: opakování slovesných tvarů
 • Opakování gramatických jevů
 • L2: předpony někdy odlučitelné
 • plusqamperfektum, překlad
 • L4: přívlastkové vazby, překlad
 • L5: přehled silných sloves
 • L6: větný rámec a jeho uvolňování
 • L7: souřadící a podřadící spojky
 • L8: konjuktivy a kondicionál
 • L10: skloňování podstatných jmen
 • L11: předložky s 2.pádem, překlad
 • L12: skloňování přídavných jmen
 • L13: stupňování přídavných jmen a příslovcí
 • L1: Modernes Kochen
 • L2: Meine Hobbies
 • L3: Sommerurlaub im Wochenendhaus
 • L4: Warum ich Deutsch lerne?
 • L6: Die Kunst, překlad
 • L7: Verlust und Gewinn, překlad
 • L8: Meine Zukunft
 • L9: Die Fahrt mit dem Auto
 • L10: Neues Deutschland
 • L11: Umweltschutz, L12: Vom Schwimbecken
 • L13: Die Stadtrunfahrt
 • L14: Wer schaffen will, muss lustig sein
 • Infinitiv minulý
 • Druhý budoucí čas

Osnova numerických cvičení

 • První rok přípravy (JN6)
 • Familienleben
 • Volné téma
 • Die Wohnung
 • Speisen
 • Im Restaurant
 • Nationalspeisen
 • Volné téma, poslech
 • Einkaufen
 • Im Warenhaus
 • Bekleidung
 • Frau und Mann in der Mode
 • Modeim Wandel der Zeit
 • Volné téma, poslech
 • Beruf und Berufswahl
 • Der Arbeitstag
 • Der Mensch: psychische Eigenschaften
 • Zwischenmenschliche Beziehungen
 • Volné téma, poslech
 • Die Stadt, Stadtverkehr
 • Die Tschechische Republik
 • Verschiedene Landschaften
 • Prag, Brno, Wien
 • Volné téma, poslech
 • Das Leben auf dem Lande
 • Das Dorf heute
 • Volné téma, poslech

Průběžná kontrola studia

Průběžné testy během semestru.

Podmínky zápočtu

50% úspěšnost při zápočtových testech.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EI-BC-3, obor VTB, libovolný ročník, povinně volitelný skupina J
 • Program EI-MGR-3, obor VTN, libovolný ročník, povinně volitelný skupina J
 • Program EI-MGR-5, obor VTI, libovolný ročník, povinně volitelný skupina J
 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
Nahoru