Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Počítačové vidění v technických aplikacích

QA3 Ak. rok 2003/2004 zimní semestr

Snímání obrazu, technické prostředky a jejich možnosti. Příprava osvětlení scény. Prostředky pro snímání a zpracování obrazu, signálové procesory. Synchronizace snímání a zpracování obrazu s technologickým procesem. Příprava experimentu, matematické a programové zabezpečení experimentálně získaných dat. Zajištění reprodukovatelnosti výsledků v provozu. Poznámky k návrhu vizuálních systémů.

Garant předmětu

Honec Jozef, doc. Ing., CSc. (UAMT FEKT VUT)

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (ústní)

Rozsah

39 hod. projekty

Bodové hodnocení

100 zkouška

Zajišťuje ústav

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Absolvent kurzu se naučí přenášet akademické poznatky do praxe. Podrobně se seznámí s projekty realizovanými skupinou počítačového vidění ÚAMT jako jsou UNICAM - systém pro detekci a záznam jízdy na červenou, sytémy řady CVS pro povrchovou konrolu elektronických součástek (AVX, SIEMENS), BTCAM 612(potravinářský průmysl) a technickými a programovými prostředky pro snímání a zpracování obrazu.

Cíle předmětu

Získat kritický pohled na možnosti praktického uplatnění teoretických poznatků počítačového vidění v některých technických a průmyslových aplikacích, seznámit se s úspěšně řešenými projekty v průmyslu, dopravě a státní správě a podílet se na řešeni dílčích úkolů probíhajících projektů.

Literatura studijní

  • Russ J.C.: The IMAGE PROCESSING Handbook. CRC Press 1995
  • Jahne B.,Hausecker H.: Handbook of Computer Vision and Applications. 1999 Academic Press, ISBN 0-12-379774-8
  • Vernon D.:Machine Vision.,Prentice-Hall 1991

Literatura referenční

  • Bass M.: Handbook of Optics, McGraw-Hill, New York, USA, 1995 ISBN 0-07-047740-X
  • Horn B.K.P.: Robot Vision. McGraw-Hill 1988
  • Jahne B.,Hausecker H.: Handbook of Computer Vision and Applications. 1999 Academic Press, ISBN 0-12-379774-8
  • Vernon D.:Machine Vision.,Prentice-Hall 1991

Osnova ostatní - projekty, práce

  • Individuálně zadávané projekty v době trvání celého kurzu
Nahoru