Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Inteligentní regulátory

QA5 Ak. rok 2003/2004 zimní semestr

Některé problémy při řízení průmyslových procesů. PID regulátor jako základní referenční regulátor. Nastavování a realizace klasických průmyslových regulátorů. Adaptivní, automaticky se nastavující a heuristické regulátory. Adaptivní řídicí algoritmy založené na diskrétní identifikaci. Typické problémy vznikající při adaptivním řízení. Regulátory s principy umělé inteligence. Úvod do fuzzy logiky. Fuzzy regulátory. Úvod do neuronových sítí. Neuronové regulátory. Implementace inteligentních regulátorů na reálný proces. Příklad řízení složitého procesu.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (ústní)

Rozsah

39 hod. přednášky

Bodové hodnocení

100 zkouška

Zajišťuje ústav

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Absolvent kurzu by měl být schopen navrhovat, realizovat, seřizovat, porovnávat a vyvíjet nové klasické řídicí algoritmy i řídicí algoritmy s prvky umělé inteligence.

Cíle předmětu

Kritický praktický pohled a komparativní studie na nejčastěji používané metody návrhu a realizace klasických řídicích algoritmů, moderních řídicích algoritmů a řídicích algoritmů s prvky umělé inteligence.

Literatura studijní

 • Pivoňka, P. a kol.: Fuzzy regulátory. Fuzzy množiny v řízení a regulaci, Návrh a realizace standardních PID a PSD regulátorů, Fuzzy PI/PD/PID regulátory, Alternativní návrhy fuzzy regulátorů. Automatizace, 40, 41, 42, (1997), (1998), (1999) str. P1-P38, ISSN 0005-125X.
 • Pivoňka, P.: Analysis and Design of Fuzzy PID Controller Based on Classical PID Controller Approach. Advances in Soft Computing, Physica Verlag, Springer, Heidelberg, 2000, pp.186-199, ISBN 3-7908-1327-3.
 • Pivoňka, P. - Adamčík, T.: On-Line Trained Neural Nets in Real-Process Control. Neural Network World, Vol.9. No. 1-2, 1999, pp. 75-89, ISSN 1210-0552,

Literatura referenční

 • Kosko,B.: Neural Networks and Fuzzy Systems. Prentice-Hall International (UK) Limited London, 1992.
 • Driankov, D. et al.: An Introduction to Fuzzy Control. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 1993.
 • Leigh,J.R.: Applied digital control. Prentice-Hall International (UK) Limited Hertfordshire, 1992.
 • Astrom, K., Wittenmark,B.:Computer controlled systems, Prentice-Hall Inc., London, 1997.

Osnova přednášek

 • Fyzikální podstata řízení.
 • Návrh a realizace spojitých regulátorů PID typu. Varianty řídicích algoritmů regulátoru PID typu, jejich realizace, nastavování a vzájemné porovnání, beznárazové přepínání a ochrana proti přebuzení.
 • Návrh a realizace diskrétních analogií spojitých PID regulátorů, různé varianty řídicích algoritmů, jejich realizace a vzájemné porovnání, beznárazové přepínání a ochrana proti přebuzení.
 • Filosofie procesu identifikace a návrhu řídicího algoritmu.
 • Optimalizace nastavení parametrů regulátorů, adaptivní systémy, automaticky se nastavující regulátory. Specifické problémy adaptivního řízení.
 • Dead-beat regulátory, stavové regulátory
 • Specifické problémy optimálního řízení
 • Specifické problémy prediktivního řízení
 • Specifické problémy víceparametrových řídicích algoritmů.
 • Použití umělé inteligence v řídicích algoritmech. Fuzzy SISO a MISO regulátory..
 • Umělé neuronové sítě.
 • Problematika identifikace pomocí neuronových sítí.
 • Neuronové regulátory.
Nahoru