Detail předmětu

Moderní teorie řízení

QA9 Ak. rok 2003/2004 zimní semestr

Aktuální akademický rok

Stavová teorie systémů.Algebraické metody řešení dynamických systémů.Adaptivní,optimální, extremální a učící se systémy.Metody rozhodování.Robustní regulátory. Znalostní systémy.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (kombinovaná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

60 zkouška, 40 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Stavová teorie systémů.Algebraické metody řešení dynamických systémů.Adaptivní,optimální, extremální a učící se systémy.Metody rozhodování.Robustní regulátory. Znalostní systémy.

Cíle předmětu

Teorie a praktické použítí moderních metod pro analýzu a syntézu složitých řídících systémů.

Literatura studijní

 • Sylaby,vydávané na ústavu
 • Odborné texty ostatních českých i zahraničních vysokých škol.

Literatura referenční

 • Astrom,Wittenmark:Adaptive Contro, Prentice Hall.
 • Kučera V.:Algebraická teorie řízení,Academia.
 • Csaki,F.:Modern Control Theories.

Osnova přednášek

 • Úvod.Základní pojmy, definice a souvislosti.
 • Stavová teorie pro pokročilé.
 • Speciální případy diskrétních systémů,zejména s nekonvenčních vzorkováním.
 • Matematické základy pro algebraickou teorii.
 • Použití algebraické teorie pro určení přípustné třídy regulátorů k dané soustavě.
 • Návrh řídícího algoritmu s determinovanými vlastnosti uzavřeného zpětnovazebního obvodu.
 • Prediktivní řízení.
 • Adaptivní systémy typu STURE.
 • Expertní systém jako ochranný plášť pro STURE systémy.
 • Agregace on-line znalostí do báze expertního systému.
 • Použití neuronových sítí a fuzzy logiky v adaptivních systémech.
 • Optimální řízení. Formulace úlohy a její řešení.
 • Strojové učení a jeho použití pro adaptivní řídící systémy.

Osnova ostatní - projekty, práce

Čtyři individuální projekty, jejichž cílem je ověřit schopnost studentů používat nabyté znalosti a vědomosti.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-DR-3, obor DIT3, libovolný ročník, volitelný
Nahoru