Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Moderní metody zobrazování 3D scény

MMD Ak. rok 2003/2004 zimní semestr

Zobrazování 3D scény, metody pro realistické zobrazování založené na sledování paprsku, radiační metody, jejich vlastnosti a modifikace. Metoda sledování částic a její vlastnosti, přímé zobrazování elementárních plošek. Modely 3D scény a jejich vlastnosti pro zobrazování, hraniční modely založené na rovinných ploškách, hraniční modely s obecnými plochami, objemové modely na bázi konstruktivní geometrie (CSG), modely s prostorovým rastrem. Zpracování výstupu zobrazovacích metod, dodatečné zpracování obrazu, aplikační rozhraní OpenGL, aplikační rozhraní DirectX.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky

Bodové hodnocení

60 zkouška, 40 projekty

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti získají přehled o moderních zobrazovacích metodách a praktickou znalost základních metod. Dále studenti získají přehled o výpočetní náročnosti a možnostech implementace 3D zobrazovacích metod.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s moderními metodami zobrazování 3D grafické scény. Důraz je kladen na zobrazování použitelné obecně pro realistické zobrazování scény, pro technické aplikace a pro medicinská data.

Literatura studijní

 • Pattanaik. S. N.: Computational Methods for Global Illumination and Visualization of Complex 3D Environments, Doctoral Thesis, Natinal Centre for Software Technology, Bombay, India, 1993
 • Hearn, D., Baker, M. P., Computer Graphics, Prentice Hall, USA, 1996

Literatura referenční

 • Watt. A., Watt, M.: Advanced Animation and Rendering Techniques, Theory and Practise, Addison-Wesley, USA, 1992
 • Thompson, N.: 3D Graphics Programming for Windows 95, Microsoft Press, USA 1996
 • Foley. J., Van Dam. A., Feiner. S., Hughes. J: Computer Graphics Principle & Practise, Addison Wesley, USA, 1996

Osnova přednášek

 • Zobrazování 3D scény
 • Metody pro realistické zobrazování založené na sledování paprsku
 • Radiační metody, jejich vlastnosti a modifikace
 • Metoda sledování částic a její vlastnosti
 • Přímé zobrazování elementárních plošek
 • Modely 3D scény a jejich vlastnosti pro zobrazování
 • Hraniční modely založené na rovinných ploškách
 • Hraniční modely s obecnými plochami
 • Objemové modely na bázi konstruktivní geometrie (CSG)
 • Modely s prostorovým rastrem
 • Zpracování výstupu zobrazovacích metod, dodatečné zpracování obrazu
 • Aplikační rozhraní OpenGL
 • Aplikační rozhraní DirectX

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Individuálně zadané projekty
Nahoru