Detail předmětu

Moderní teoretická informatika

TID Ak. rok 2003/2004 zimní semestr

Aktuální akademický rok

Předmět diskutuje pokročilá témata teoretické informatiky. Zaměřuje se na nejmodernější výzkum v oblasti automatů, formálních jazyků, formálních modelů, vyčíslitelnosti, složitosti a překladu. Detailně jsou objasněny souvislosti mezi teoretickou informatikou a matematikou. Filosofické aspekty informatiky jsou rovněž vyloženy. Získání a porozumnění presentovaných poznatků je ověřeno zpracováním vlastní tvůrčí tématické práce studenta.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (ústní)

Rozsah

39 hod. přednášky, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

70 zkouška, 30 projekty

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Podrobný přehled o poznatcích současné teoretické informatice a schopnost je využít ve vlastním výzkumu.

Cíle předmětu

Vytvořit podrobný přehled o současné problematice diskutované v teoretické informatice. Zdokonalit a utvrdit schopnost tvůrčím způsobem využívat získaných poznatků z moderní teoretické informatiky ve vlastním výzkumu.

Prerekvizity

Literatura studijní

 • kopie přednášek
 • Meduna, A.: Automata and Languages. London, Springer, 2000
 • John E. Hopcroft, Rajeev Motwani, Jeffrey D. Ullman: Introduction to Autotmata Theory, Boston, Addison-Wesley, 2001

Literatura referenční

 • John E. Hopcroft, Rajeev Motwani, Jeffrey D. Ullman: Introduction to Autotmata Theory, Boston, Addison-Wesley, 2001
 • mnoho nejnovějších článků, vědeckých zpráv a knih

Osnova přednášek

 • Úvod; zopakování důležitého materiálu.
 • Čisté formální modely.
 • Řízené formální modely; maticové a programované přepisovaní.
 • Paralelní formální modely; L systémy; semiparalelní formální modely; rozptýlené přepisování.
 • Univerzální formální systémy; selektivní a kombinované přepisování; gramatické systémy.
 • Formální modely pro přirozené jazyky.
 • Algebraický přístup k automatům; převodníky a relace.
 • Algebraický přístup k formálním jazykům; volné monoidy.
 • Další souvislosti teoretické informatiky a matematiky; grafy, kombinatorika, kategorie.
 • Nove přístupy ke složitosti a vyčíslitelnosti.
 • Teoretická informatika a filosofie; rozlišení nepochybného, nejistého a nemožného; oblast neproblémového; matematizace přirozeného světa; Russell, Wittgenstein, Godel, Carnap, Husserl, Marcel, Heidegger.
 • Nejdůležitější trendy v posledním desetiletí.
 • Očekávané budoucí trendy, shrnutí.

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Tematické práce založená na vybraných vědeckých studií z oblasti teoretické informatiky v problematice řešené v disertační práci studenta.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-DR-3, obor DIT3, libovolný ročník, volitelný
Nahoru