Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Počítačová grafika

PGD Ak. rok 2003/2004 zimní semestr

Matematický zápis prostorových objektů, modelování prostorových křivek a ploch, transformace objektů v prostoru, projekce prostorové scény, odstraňování neviditelných částí, modely osvětlení scény, spojité stínování prostorových objektů, metody vizuálního modelování realistických scén, barevné modely, formáty graf. souborů, speciální operace s bitovou mapou, fraktální grafika, základní algoritmy animace, úvod do virtuální reality, seznámení s vybranými programovými celky, počítačové architektury pro podporu grafiky.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky

Bodové hodnocení

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Student je schopen implementovat získané vědomosti do formy aplikací zobrazujících prostorové scény a objekty.

Cíle předmětu

Cílem kurzu je seznámit studenta s principy zobrazování prostorové počítačové grafiky s důrazem na výklad aktuálních moderních postupů používaných při vizualizaci v reálném čase a realistickém zobrazování prostorových scén.

Literatura studijní

 • Foley, J., van Dam, A., Feiner, S., Hughes, J.: Computer Graphics - Principles and Practice. 2nd ed. Addison - Wesley, Massachusetts, 1990
 • Žára, J. a kol.: Počítačová grafika - principy a algoritmy GRADA, Praha, 1992

Literatura referenční

 • Foley, J., van Dam, A., Feiner, S., Hughes, J.: Computer Graphics - Principles and Practice. 2nd ed. Addison - Wesley, Massachusetts, 1990
 • Žára, J. a kol.: Počítačová grafika - principy a algoritmy GRADA, Praha, 1992

Osnova přednášek

 • OpenGL 1
 • OpenGL 2
 • OpenGL 3
 • OpenGL 4
 • Procedurální textury, texturování a modelování
 • Modelování (NURBS, implicitní plochy, ...)
 • Radiozita (pokročilé metody)
 • Globální viditelnost, řešení kolizí
 • Vyšší metody sledování paprsku
 • Vizualizace objemových elementů
 • Animace kloubových soustav
 • Nelineární deformace a Metamorfóza 2D/3D
 • Nelineární deformace a Metamorfóza 3D, Animace měkkých objektů
 • Virtuální a "doplněná" realita
Nahoru