Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Senzorové informační systémy

QT9 Ak. rok 2003/2004 zimní semestr

Vlastnosti a rozdělení senzorů podle fyzikálních principů. Technické parametry senzorů. Shromažďování a zpracování senzorových signálů. Klasifikace senzorových signálů. Polovodičové a mikroelektronické senzory. Inteligentní senzory. Rozdělení senzorových systémů. Centralizovaný a decentralizovaný systém měřicích řetězců. Laboratorní měřicí systémy. Měřicí systémy pro průmyslové účely. Distribuované průmyslové senzorové systémy. Programování měřicích systémů. Virtuální měřicí systémy. Distribuované průmyslové I/O systémy. Úvod do technické diagnostiky. Fuzzy logika a neuronové sítě a jejich využití v technické diagnostice.

Garant předmětu

Rampl Ivan, doc. Ing., CSc. (UTKO FEKT VUT)

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky

Bodové hodnocení

100 zkouška

Zajišťuje ústav

Přednášející

Rampl Ivan, doc. Ing., CSc. (UTKO FEKT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti doktorského studia získají přehled o prvcích a komunikačních systémech používaných v laboratorní a průmyslové měřicí praxi. Seznámí se s průmyslovými distribuovanými I/O systémy s příslušnou technologií. Naučí se používat virtuální instrumentaci včetně projektování vlastních návrhů virtuálních měřicích soustav a přístrojů. Studium je doplněno úvodem do technické diagnostiky.

Cíle předmětu

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty doktorského studia s moderními měřicími a řídicími technologiemi včetně metod přenosu, zpracování a využití získaných dat.

Literatura studijní

 • ĎAĎO,S.- KREIDL,M.:Senzory a měřicí obvody. ČVUT Praha 1996
 • KOCOUREK,P.-a kol.:Číslicové měřicí systémy.ČVUT Praha 1994
 • KREIDL,M.: Diagnostické systémy. ČVUT Praha 1997
 • Firemní literatura fy. National Instruments,2000
 • G Programming. Manual of the National Instruments, 1999
 • LabVIEW 5.1. Manual of the National Instruments, 1999
 • RAMPL,I.:Senzorové informační systémy. Studijní text, FEI VUT Brno 2000

Literatura referenční

 • ĎAĎO,S.- KREIDL,M.:Senzory a měřicí obvody. ČVUT Praha 1996
 • KOCOUREK,P.-a kol.:Číslicové měřicí systémy.ČVUT Praha 1994
 • KREIDL,M.: Diagnostické systémy. ČVUT Praha 1997
 • Firemní literatura fy. National Instruments 2000

Osnova přednášek

 • Rozdělení senzorů, technické parametry. Metody zmenšení chyb senzorů.
 • Shromažďování a zpracování senzorových signálů. Polovodičové a mikroelektronické senzory. Inteligentní (SMART) senzory.
 • Rozdělení senzorových systémů. Centralizovaný a decentralizovaný systém měřicích řetězců.
 • Laboratorní měřicí systémy
 • Měřicí systémy pro průmyslové použití. Měřicí systémy pro vysoké vzorkovací rychlosti.
 • Distribuované průmyslové senzorové systémy. Topologie sítí. Měřicí protokoly.
 • Základní typy průmyslových senzorových systémů. PROFIBUS, BITBUS, INTERBUS-S, CAN, DIN-MESSBUS.
 • Programování měřicích systémů. Virtuální měřicí systémy.
 • Úvod do programování jazykem G. Vývojový systém LabVIEW.
 • Distribuované průmyslové I/O systémy. Technologické vybavení I/O systémů.
 • Úvod do technické diagnostiky. Modelování a simulace.
 • Diagnostické metody ve výrobě elektronických obvodů.
 • Teorie fuzzy logiky a neuronových sítí a jejich použití v technické diagnostice.
Nahoru