Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Moderní metody zpracování řeči

MZD Ak. rok 2003/2004 letní semestr

Od jednoduchých systémů k rozpoznávání ke statistickému modelování. Skryté Markovovy modely (HMM). Rozpoznávání souvislé řeči s velkým slovníkem. Jazykové modely. Tvorba řeči. Slyšení řeči: čas a frekvence. Metody pro odvození příznaků pro rozpoznávání založené na datech. Řečové databáze. Buzení v kódování řeči, CELP. Identifikace mluvčího.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky

Bodové hodnocení

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Absolvování předmětu umožní posluchači realizovat jednoduché aplikace jako např. hlasové ovládání programu, ale především se zapojit do vývoje komplexních systémů pro rozpoznávání a kódování řeči využívajících moderní metody, a to v akademické i průmyslové sféře.

Cíle předmětu

Zmíníme se o metodách v současnosti implementovaných v průmyslových aplikacích (jako GSM telefony nebo komerčně dostupné rozpoznávače), ale neopomeneme ani perspektivní metody existující zatím pouze ve výzkumných laboratořích. Zvláštní pozornost bude věnována postupům odvozeným na řečových datech a využití poznatků o tvorbě a slyšení řeči lidmi.

Literatura studijní

 • Moore, B.C.J., : An introduction to the psychology of hearing, Academic Press, 1989
 • Jelinek, F.: Statistical Methods for Speech Recognition, MIT Press, 1998
 • Fukunaga, K.: Introduction to Statistical Pattern Recognition, Academic Press, 1990
 • Vapnik, V. N.: Statistical Learning Theory, Wiley-Interscience, 1998
 • Dutoit, T.: An Introduction to Text-To-Speech Synthesis, Kluwer Academic Publishers, 1997

Literatura referenční

 • Psutka, J.: Komunikace s s počítačem mluvenou řečí. Academia, Praha, 1995
 • Gold, B., Morgan, N.: Speech and audio signal processing, John Wiley & Sons, 2000
 • Texty z <a href=http://www.fit.vutbr.cz/~cernocky/speech/> http://www.fit.vutbr.cz/~cernocky/speech/

Osnova přednášek

 • Základní pojmy: signálové vektory a matice parametrů, statistiky.
 • Statistické modelování parametrů, modelování času stavovými sekvencemi.
 • Skryté Markovovy modely (HMM), struktura, trénování.
 • Rozpoznávání řeči pomocí HMM: Viterbiho algoritmus, předávání žetonů (token passing).
 • ýslovnostní slovníky a jazykové modely.
 • Tvorba řeči a odvozené parametry: LPC, log area ratios (LAR), line spectral pairs (LSP).
 • Slyšení řeči a odvozené parametry - Mel-frekvenční cepstrální koeficienty, Perceptual linear prediction (PLP).
 • Časové vlastnosti sluchu - RASTA filtrování.
 • Trénování výpočtu příznaků na datech: lineární diskriminační analýza.
 • Řečové databáze: standardy, obsah, mluvčí, anotace.
 • Vokodéry a modelování jejich buzení, multipulsní a statistické modelování (GSM kódování).
 • CELP kódování: dlouhodobý prediktor, kódové knihy. Kódování s velmi malým bitovým tokem.
 • Současné metody identifikace a ověřování mluvčího.
Nahoru