Detail předmětu

Řízení projektů systémů založených na počítačích

RPS Ak. rok 2005/2006 letní semestr 6 kreditů

Aktuální akademický rok

Základní pojmy řízení projektů. Tradiční metody řízení projektů. Principy, nástroje a techniky řízení projektů. Vedení týmů. Definice projektu. Správa, koordinace a vedení řešitelského týmu. Plánovací, monitorovací a řídicí mechanismy. Zajištění a hodnocení kvality projektových produktů. Programová podpora projektového řízení. Standardy a normy pro projektové řízení.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 6 hod. cvičení, 20 hod. projekty

Bodové hodnocení

50 zkouška, 10 půlsemestrální test, 8 cvičení, 32 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Student bude schopen vytvářet plány a pomocné plány projektů zahrnující analýzu rizik, identifikovat monitorovací a řídící mechanizmy projektů informačních systémů, definovat projektové zdroje pro přidělení k úkolům a přerozdělení zdrojů. Student porozumí vztahům mezi zabezpečením kvality, konfiguračním řízením a projektovou dokumentací. Student se seznámí s posuzováním projektových a produktových procesů a porozumí technikám zdokonalování procesů.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Student si vyzkouší projektové role a získá dovednosti v řízení projektů. Student se naučí jak spolupracovat v projektovém týmu (až 10 členů v týmu).

Cíle předmětu

Získat reálnou představu o smyslu, roli a všech aspektech řízení projektů informačních systémů. Detailně se seznámit se základními technikami řízení projektů a procvičit tyto techniky na modelových případech s použitím podpůrných nástrojů. Vytvořit si jasné představy o potřebách úspěšného řízení projektů IS. Seznámit se s metrikami softwarových produktů. Seznámit se se základními standardy a normami projektového řízení.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalost v oblasti tvorby rozsáhlých softwarových systémů. Znalost etap vývoje softwaru a modely životního cyklu softwaru. Schopnost analyzovat a specifikovat požadavky a návrh softwarových systémů. Znalost základních principů fungování systémů řízení relační báze dat.

Literatura studijní

 • Rosenau, M.D.: Řízení projektů, Computer Press, 2003, 344 s., ISBN 80-7226-218-1.

Literatura referenční

 • Schulte, P.: Complex IT Project Management, AUERBACH PUBLICATION, 2004, 314 p., ISBN 0849319323.
 • Duncan, R.: A Guide To The Project Management Body Of Knowledge, Project Management Institute, 2004, 380 p., ISBN 193069945X.
 • Munson, C.: Software Engineering Measurement, AUERBACH PUBLICATION, 2003, 443 p., ISBN 0849315034.
 • Rosemann, M.: Process Management, Springer - Verlag, 2003, 337 p., ISBN 3-540-43499-2.
 • Hallows, J.: Information Systems Project Management, AMACON, 2005, 288 p., ISBN 0814472737.
 • Učeň, P.: Metriky v informatice, Grada 2001, 137 s., ISBN 80-247-0080-8.

Osnova přednášek

 • Úvod. Základní pojmy, proč je důležité projektové řízení. Souvislosti projektového řízení, procesy projektového řízení.
 • Zahájení projektu.
 • Řízení rozsahu prací projektu.
 • Řízení času v rámci projektu.
 • Řízení lidských zdrojů
 • Řízení komunikace v rámci projektu.
 • Řízení nákladů projektu.
 • Řízení rizik. Řízení kvality.
 • Řízení obstarávání v rámci projektu.
 • Řízení integrace v rámci projektu. Uzavření projektu.
 • Metody a postupy využívané v projektovém řízení.  
 • Metriky v programových aplikacích. Standardy a normy v projektovém řízení.
 • Softwarová podpora využívaná v projektovém řízení.

Osnova počítačových cvičení

 1. Seznámení s MS Project.
 2. Řízení jakosti.
 3. Seznámení s Rational Unified Process.

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Studenti pracují v týmech (až 10 studentů/tým), analyzují reálný problém a implementují jeho řešení jako řízený projekt. Jsou průběžně kontrolovány milníky.

Průběžná kontrola studia

Bodové hodnocení dvou domácích úloh a půlsemestrálního testu. Průběžná kontrola řešení projektu vedoucím.

Kontrolovaná výuka

2 opravované domácí úlohy. Půlsemestrální písemný test. Hodnocený týmový projekt s obhajobou, kontrolované milníky projektu. Závěrečná písemná zkouška.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru