Detail předmětu

Aplikované evoluční algoritmy

EVO Ak. rok 2007/2008 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Multikriteriální optimalizační problémy, standardní metody a stochastické evoluční algoritmy (EA), simulované žíhání (SA). Evoluční strategie (ES) a genetické algoritmy (GA). Nástroje rychlého prototypování. Representace problémů grafovými modely. Evoluční algoritmy v inženýrských aplikacích zejména v syntéze a fyzickém návrhu číslicových obvodů, umělé inteligenci, zpracování signálů, rozvrhování činnosti multiprocesorových systémů a v komerčních aplikacích.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 8 hod. pc laboratoře, 18 hod. projekty

Bodové hodnocení

50 zkouška, 20 půlsemestrální test, 30 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Schopnost formulovat řešený problém tak, aby mohl být řešen prostředky evolučního programování. Znalost metodiky pro rychlé prototypování evolučního optimalizátoru s využitím GA knihoven a existujících návrhových systémů.

Cíle předmětu

Získat přehled o moderních optimalizačních technikách a evolučních algoritmech pro řešení složitých, vesměs NP úplných problémů. Seznámit studenty s programovými nástroji pro rychlé prototypování evolučních algoritmů a naučit řešit vybrané složité úlohy z inženýrské praxe.

Literatura studijní

 • Kvasnička V., Pospíchal J., Tiňo P.: Evoluční algoritmy. Vydavatelství STU Bratislava, 2000, str. 215, ISBN 80-227-1377-5
 • Kvasnička V., a kol.: Úvod do teorie neuronových sítí, Iris 1997, ISBN 80-88778-30-1.

Literatura referenční

 • Dasgupta D., Michalewicz Z.: Evolutionary algorithms in engineering applications. Springer Verlag, Berlin, 1997, ISBN 3-540-62021-4.
 • Back, J: Evolutionary algorithms, theory and practice, New York, 1996.
 • Kvasnička V., Pospíchal J.,Tiňo P.: Evoluční algoritmy. Vydavatelství STU Bratislava, 2000, str. 215, ISBN 80-227-1377-5.

Osnova přednášek

 • Multikriteriální optimalizační problémy.
 • Standardní metody a stochastické evoluční algoritmy (EA).
 • Simulované žíhání (SA).
 • Evoluční strategie (ES).
 • Genetické algoritmy (GA).
 • Nástroje rychlého prototypování - GADesign, GAlib.
 • Representace problémů grafovými modely.
 • Optimalizace syntézy číslicových obvodů.
 • Optimalizace dekompozice a alokace obvodů.
 • Samovyvíjející se obvody.
 • Optimalizace číslicové filtrace a komprese dat.
 • Plánování v multiprocesorových systémech.
 • Využití EA v komerční oblasti.

Osnova laboratorních cvičení

 • Presentace multikriteriální optimalizace.
 • Presentace návrhového systému GADesign.
 • Návrh jednoduchého optimalizátoru se systémem GADesign.
 • Využiti GA knihoven typu GAlib.

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Program pro optimalizaci zadaného problému na bázi evolučních algoritmů.

Průběžná kontrola studia

Půlsemestrální a finální test, projekt.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru