Detail předmětu

Dějiny

DEJ Ak. rok 2004/2005 letní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít

Dějinnost je jedním z charakteristických znaků evropské kultury. Náš pohled na svět bývá obvykle založen na určitém chápání dějin, a svým pochopením dějin své dějiny do jisté míry vytváříme. Zodpovědný přístup k těmto otázkám však předpokládá kultivované, kritické a odborně přiměřené uchopení historické látky. To bude během přednášek uplatněno na několika známých či méně známých dějinných událostech. Předmět je doporučován studentům všech ročníků.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky

Bodové hodnocení

100 projekty

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Pochopení dějinnosti naší existence i jejích důsledků vede nejen k lepšímu pochopení minulosti, ale i k lepší orientaci v současném světě. Předmět by měl pomoci nalézt zakotvení v dějinách.

Cíle předmětu

Základním smyslem předmětu je poskytnout studentům vhled do jednoho ze základních stavebních kamenů evropské kultury - historismu, a probuzení vědomí nejednoduchosti a nejednoznačnosti tohoto způsobu vnímání světa. Jde o příspěvek ke schopnosti existovat v multikulturní občanské společnosti.

Literatura studijní

 • van Loon: Dějiny lidstva
 • Gombrich: Dějiny lidstva

Literatura referenční

 • J. Burckhardt: Úvahy o světových dějinách
 • B. Horyna: Idea Evropy
 • P. Johnson: Zrození moderní doby
 • Davies: Evropa - dějiny jednoho kontinentu
 • Kosina: Světové dějiny

Osnova přednášek

 • Herodotos: "otec dějepisu" a jeho pojetí smyslu "historie"
 • Hebrejské pojetí dějin
 • Další alternativní způsoby historického i nehistorického myšlení
 • První císař Čchinů - despota či dobrodinec?
 • Athénská demokracie
 • Demosthénés kontra Alexander, vlastenectví kontra integrace
 • Středověk temný i světlý
 • Renesance a reformace - hledání nových paradigmat
 • Věk revolucí, revoluce jako dějinný fenomén
 • Expanze evropské kultury do ostatních částí světa
 • Objevení ideje národa a její různá vyústění
 • České národní obrození a spor o smysl českých dějin
 • Jak přežít dějiny

Podmínky zápočtu

Podmínkou udělení zápočtu je alespoň 80% účast na přednáškách, aktivní přístup k diskusi, zpracování a předložení písemné úvahy na zvolené téma v rozsahu 500-1.000 slov.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EI-BC-3, obor VTB, libovolný ročník, povinně volitelný skupina H
 • Program EI-MGR-3, obor VTN, libovolný ročník, doporučený
 • Program EI-MGR-5, obor VTI, libovolný ročník, povinně volitelný skupina H
 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, povinně volitelný skupina H
Nahoru