Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Právní minimum

PRM Ak. rok 2004/2005 zimní semestr 3 kredity

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít
Právo je vedle ethosu druhým hlavním regulátorem společenských vztahů a v tomto smyslu je i jedním z pilířů společnosti. Bez přiměřené znalosti příslušných právních norem člověk buď nevyužívá své zákonné možnosti, nebo je naopak nevědomě překračuje a vystavuje se postihu. Právo však nejsou pouze paragrafy: je to celá právní kultura, která se vyvíjí po tisíciletí a vytváří kultivované právní prostředí. V předmětu se posluchači seznámí nejen se samotnými základy právního myšlení, nýbrž i s nejdůležitějšími platnými právními normami a postupy. Předmět je doporučován studentům vyšších ročníků.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet

Rozsah

26 hod. přednášky

Bodové hodnocení

Přednášející

Cíle předmětu

Základním smyslem předmětu je rozvinout základní právní povědomí v kontextu právního řádu České republiky.

Osnova přednášek

  • Úvod do právní vědy, obory práva, základní pojmy
  • Ústava, symboly státnosti
  • Obsah, forma a předmět práva, tvorba práva a legislativní proces
  • Občanské právo a občanský soudní řád
  • Obchodní právo
  • Pracovní právo
  • Závazkové vztahy, vzory smluv a podání
  • Autorský zákon a ochrana duševního vlastnictví
  • Trestní právo

Podmínky zápočtu

Podmínkou udělení zápočtu je alespoň 80% účast na přednáškách a aktivní přístup k diskusi.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, povinně volitelný skupina H
Nahoru