Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Podvojné účetnictví

POU Ak. rok 2004/2005 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít
Úkolem podvojného účetnictví je číselné zachycení hospodářského dění. Získané poznatky o skutečnostech slouží jako podklady pro finanční řízení a rozhodování v budoucnosti

Garant předmětu

Pálková Helena, Ing. (UJAZ FEKT VUT)

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

100 zkouška

Zajišťuje ústav

KDPS UJAZ FEKT VUT

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Schopnost vést samostatně podvojné účetníctví a orientovat se v něm.

Cíle předmětu

Účetní doklady, rozvaha, typické změny rozvahových položek, účtování běných účetních případů na syntetických účtech, účetní technika a organizace účetnictví

Literatura studijní

 • Učebnice pro obchodní akademie.

Literatura referenční

 • Kolektiv autorů: Podvojné účetnictví 2001, Grada Publishing, Praha.

Osnova přednášek

 • Právní úprava účetnitcví
 • Základní pojmy účetnictví
 • Účtová třída 0 - Dlohodobý majetek
 • Účtová třída 1 - Zásoby
 • Účtová třída 2 - Finanční účty
 • Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy
 • Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
 • Náklady a výnosy
 • Závěrkové a podrozvahové účty
 • Finanční majetek
 • Opravné položky
 • Komplexní příklad
 • Komplexní příklad

Osnova numerických cvičení

 • Ke každému tématu je souvislý příklad.

Průběžná kontrola studia

docházka, testy

Podmínky zápočtu

min. 80% účast na přednáškách, zkouška

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
Nahoru