Detail předmětu

Personální počítače, technická péče

PTP Ak. rok 2005/2006 letní semestr 6 kreditů

Aktuální akademický rok

Předmět bude studentům poskytovat informace o aktuálním stavu v technice personálních počítačů. Studenti budou seznámeni s principy konstrukce personálních počítačů a jejich komponent, sběrnic pro komunikaci s periferními zařízeními. V laboratorních cvičeních se studenti seznámí s praktickými problémy, které jsou řešeny při instalaci a údržbě personálních počítačů.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 39 hod. pc laboratoře

Bodové hodnocení

70 zkouška, 30 půlsemestrální test

Zajišťuje ústav

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti získají znalosti a praktické návyky z oblasti personálních počítačů, jejich instalace a využití.

Cíle předmětu

Rozvíjet znalosti získané v předmětech zaměřených na konstrukci počítačů, prezentovat způsob implementace těchto obecně platných principů v personálních počítačích. Seznámit se s vývojem architektur procesorů využívaných v personálních počítačích. Vysvětlit principy konstrukce pamětí a rychlých vyrovnávacích pamětí. Naučit se rozumět principům činnosti systémových sběrnic a V/V sběrnic. Získat přehled o využívaných periferních zařízeních v sestavách personálních počítačů a jejich parametrech.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Principy konstrukce základních číslicových obvodů a výpočetních systémů, základní principy konstrukce periferních zařízení a jejich řadičů.

Literatura studijní

 • Texty přednášek v elektronické podobě.

Literatura referenční

 • Hans-Peter Messmer: The Indispensable PC Hardware Book, Addison-Wesley, 1997, Anglie, ISBN 0-201-40399-4, 1384 stran
 • Hans-Peter Messmer: The Indispensable Pentium Book, Addison-Wesley, 1995, USA, ISBN 0-201-87727-9, 496 stran

Osnova přednášek

 • Charakteristiky jednotlivých kategorií PC, parametry.
 • Architektura mikroprocesorů Intel.
 • Architektury CISC a jejich uplatnění v architekturách mikroprocesorů Intel.
 • Architektury RISC a jejich uplatnění v architekturách mikroprocesorů Intel.
 • Koprocesory, jednotky FPU. Funkce, struktura.
 • Konstrukce systémové desky. Konfigurace personálního počítače před instalací.
 • Aktuální čipová sada.
 • Organizace paměti, paměťové prvky.
 • EDO, BEDO, FPM, SDRAM.
 • Systémové sběrnice, adaptéry.
 • Periferní jednotky (paměti s pevnými disky, paměti s pružnými disky), jejich ovládání a obsluha.
 • Periferní jednotky (tiskárny, monitory), jejich ovládání a obsluha.
 • Technické prostředky pro realizaci sítí, záložní zdroje.

Osnova laboratorních cvičení

 • Konstrukce PC a jeho komponent.
 • Generátor synchronizačních pulsů pro systémovou desku.
 • Využití služeb BIOSu pro obsluhu klávesnice.
 • Využití služeb BIOSu pro obsluhu HDD.
 • Využití služeb BIOSu pro obsluhu monitoru.
 • Příprava pevného disku pro instalaci, logická struktura pevného disku.
 • Sběrnice ISA, konfigurace adresového dekodéru v externím adaptéru.
 • Obsluha požadavku na přerušení generované adaptérem.
 • Instalace Boot ROM.
 • Konfigurace počítače, testy.
 • Prostředky pro realizaci LAN, konfigurace síťového adaptéru.
 • Programové a technické prostředky pro spojení počítačů přes sériové a paralelní rozhraní.
 • Diagnostika závad, testy, podpůrné programové prostředky.

Průběžná kontrola studia

Půlsemestrální písemná práce.

Kontrolovaná výuka

Účast na laboratorních cvičeních a půlsemestrální písemná práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru