Detail předmětu

Databázové systémy a návrh databází

DSI Ak. rok 2004/2005 zimní semestr 6 kreditů

Aktuální akademický rok

Základní pojmy databázových systémů (DBS). Konceptuální modelování a návrh relační databáze z konceptuálního modelu. Jazyk SQL. Základy teorie relačního modelu dat. Formalizace návrhu relační databáze. Organizace dat na interní úrovni. Bezpečnost a integrita dat. Úvod do optimalizace dotazů. Transakční zpracování - zotavení po poruchách, řízení souběžného přístupu. Úvod do architektur DBS: klient/server, vícevrstvé architektury, distribuované DBS. Úvod do postrelačních databázových systémů. Přístup k databázím z WWW. Projekt - řešení databázové aplikace s využitím moderního vývojového a databázového prostředí.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 6 hod. pc laboratoře, 20 hod. projekty

Bodové hodnocení

50 zkouška, 15 půlsemestrální test, 35 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Bartík Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Heckel Martin, Ing. (UIFS FIT VUT)
Ráb Jaroslav, Ing. (UIFS FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti jsou schopni vytvářet konceptuální modely aplikační domény pro databázové aplikace, vytvářet databázové aplikace pro relační databáze a znají základní principy fungování systémů řízení relační báze dat.

Cíle předmětu

Zvládnutí základů teorie relačních databázových systémů a získání praktických dovedností s použitím databázových technologií na úrovni potřebné pro návrh databáze, tvorbu databázových aplikací a správu databázových systémů.

Literatura studijní

 • Zendulka, J.: Databázové systémy. Přednášky v elektronické podobě. Dostupné na adrese http://www.fee.vutbr.cz/UIVT/courses/DSI/plan.html.cz
 • Pokorný, J.: Dotazovaci jazyky. Science, Veletiny, 1994, 226 s.
 • Pokorný, J.: Databazova abeceda. Science, Veletiny, 1998, 234 s.

Literatura referenční

 • Silberschatz, A., Korth, H.F, Sudarshan, S.:Database System Concepts. Fourth Edition. McGRAW-HILL. 2001, 1064 p.
 • On-line nápověda a dokumentace prostředí Oracle a Gupta.

Osnova přednášek

 • Úvod, základní pojmy.
 • Konceptuální modelování. Transformace ER diagramu a diagramu tříd na schéma relační databáze.
 • Jazyk SQL, definice dat. Příkaz SELECT, základy.
 • Jazyk SQL: příkaz SELECT (rozšíření), další příkazy pro manipulaci s daty. Systémový katalog.
 • Hostitelská verze SQL, kurzor, dynamický SQL. Dotazování příkladem (QBE).
 • Relační model dat: struktura dat, integrita dat v relačním modelu, relační algebra, relační kalkul.
 • Formalizace návrhu databáze: základy teorie závislostí, normální formy.
 • Organizace dat na Interní úrovni, indexování, B-stromy, hašování.
 • Otázky bezpečnosti dat a integrity. Využití deklarativních prostředků, uložených procedur a triggerů. Optimalizace dotazů.
 • Transakční zpracování. Zotavení po chybách.
 • Řízení souběžného přístupu: uspořádatelnost, uzamykání, využití časových razítek, izolační úroveň transakcí. Transakční zpracování v SQL.
 • Architektura klient/server a vícevrstvé architektury. Úvod do distribuovaných databázových systémů -problémy, fragmentace a replikace dat, správa transakcí.
 • Současné trendy rozvoje DB technologie - postrelační databázové systémy (především objektově-orientované a objektově-relační), přístup k databázím z WWW.

Osnova počítačových cvičení

 • Demonstrační cvičení tvorby databázové aplikace ve vývojovém prostředí Oracle Developer a databázovém prostředí Oracle 10g. Demonstrační cvičení tvorby databázové aplikace ve vývojovém prostředí SQL Windows a databázovém prostředí SQL Base (produkty firmy Gupta).
 • Vytvoření databáze Oracle a SQL Base.
 • Vytvoření databáze Oracle a SQL Base.
 • Tvorba obrazovkových formulářů v prostředí Oracle Developer a SQL Windows.
 • Tvorba tiskových sestav v prostředí Oracle Developer a SQL Windows
 • Uložené procedury a databázové triggery v prostředí Oracle a SQL Base, volání uložených procedur z klientské části aplikace.

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Prezentace konceptuálního modelu (diagram tříd a model použití) projektu z předmětu Projektování programových systémů upraveného s ohledem na rozsah realizace.
 • Realizace databázové aplikace splňující požadavky projektu 1 v jednom ze dvou vývojových a databázových prostředí.

Průběžná kontrola studia

Polosemestrální písemná zkouška, prezentace prvého a obhajoba druhého projektu v předepsaných termínech.

Kontrolovaná výuka

Polosemestrální písemná zkouška, vypracování a prezentace/obhajoba projektů v předepsaných termínech.

Podmínky zápočtu

Udělení zápočtu je podmíněno absolvováním polosemestrální písemné zkoušky, prezentací prvého a obhajobou druhého projektu v předepsaných termínech a ziskem minimálně 25 bodů za bodované aktivity v průběhu semestru (půlsemestrální zkouška, projekt).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru