Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Základy počítačové grafiky

ZPG Ak. rok 2004/2005 letní semestr 6 kreditů

Předmět obsahuje témata zahrnující popis základních algoritmů 2D a 3D počítačové grafiky. Prezentuje metody rasterizace základních grafických primitiv, postupy transformace, řešení osvětlení, viditelnosti a zobrazení prostorových objektů scén. Jsou vysvětleny praktické metody reprezentace objektů a jejich realistické vizualizace.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 26 hod. pc laboratoře

Bodové hodnocení

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Schopnost praktické realizace zobrazovacích algoritmů. Schopnost vytvoření grafické aplikace využívající základních metod počítačové grafiky.

Cíle předmětu

Získání znalostí k vytvoření aplikací schopných vizualizovat plošné a prostorové scény formou počítačové grafiky. Seznamení studenta se základními moderními algoritmy prostorové počítačové grafiky.

Osnova přednášek


 1. Úvod do současné počítačové grafiky, základní principy zobrazování [1/A4], [4/A4], [6/A4],
  barevný obraz a barevné modely [1/A4], [4/A4], [6/A4],
  monochromatický obraz, [1/A4], [4/A4], [6/A4].
 2. Generování základních objektů v rastru [1/A4], [4/A4], [6/A4],
  vyplňování uzavřených oblastí [1/A4], [4/A4], [6/A4].
 3. Ořezání ve 2D [1/A4], [4/A4], [6/A4].
 4. Křivky v počítačové grafice [1/A4], [4/A4], [6/A4].
 5. Transformace ve 2D [1/A4], [4/A4], [6/A4],
  transformace, projekce a ořezání ve 3D [1/A4], [4/A4], [6/A4].
 6. Reprezentace 3D objektů. Část 1: [1/A4], [4/A4], [6/A4], Část 2: [1/A4], [4/A4], [6/A4].
 7. Řešení viditelnosti 3D objektů [zpg_viditelnost.pdf].
 8. Lokální osvětlovací modely a spojité stínování ploch[zpg_3d_osvetleni_stinovani.pdf].
 9. Vržené stíny [zpg_stiny.pdf],
  Textury a texturování [zpg_textury.pdf].
 10. Raytracing [zpg_raytracing.pdf].
 11. Radiosita [zpg_radiosita.pdf].
 12. Obraz jako vícerozměrný signál, antialiasing.
 13. Fraktály [zpg_fractaly.pdf].


Nahoru