Detail předmětu

Přípravný kurs (2) pro všeobecnou státní zkoušku z němčiny: Staatsexamen 1/2

JN7 Ak. rok 2004/2005 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít
Podmínkou pro přijetí do bloku předmětů JN7 je úspěšné absolvování prerekvizitního bloku předmětů JN6. Blok předmětů JN7 dokončuje přípravu studentů ke složení všeobecné státní jazykové zkoušky. Jde o specializované předměty.

Garant předmětu

Zavřelová Danuše, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. cvičení

Zajišťuje ústav

Ústav jazyků (UJAZ FEKT VUT)

Přednášející

Zavřelová Danuše, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)

Cvičící

Zavřelová Danuše, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Obecné porozumění německému jazyku na základě četby a poslechu. Schopnost pracovat s odbornými texty. Schopnost dorozumět se na úrovni rodilého mluvčího. Ovládnutí základní historické a zeměpisné znalosti o německy mluvících zemích.

Cíle předmětu

Dvousemestrový blok předmětů JN7 je pokračováním dvousemestrového bloku předmětů JN6. Blok předmětů JN7 dokončuje přípravu studentů ke složení všeobecné státní jazykové zkoušky z němčiny. Poznámka: Týdně jsou 4 hodiny výuky.

Literatura studijní

 • Hoppnerová, V.: N J Š 3, Centa Brno, 1994.
 • Justová, H.: Deutschsprachige Lander, Havlíčkův Brod 1992.
 • Hoppnerová, V.: Deutsch im Gesprach, SPN Praha, 1992.

Literatura referenční

 • Hoppnerová, V.: Němčina pro jazykové školy 3, Centa Brno, 1994.
 • Hoppnerová, V.: Deutsch in Gesprach, SPN Praha, 1991.
 • Justová, H.: Deutschsprachige Lander, Havlíčkův Brod, 1992.

Osnova přednášek

  Státnicový blok předmětů: 2. ročník přípravy (JN7)
 • Infinitiv s "zu" a bez "zu"
 • Futurum II
 • Domněnka v minulosti
 • Slovesa s odlišnou vazbou
 • Trpný rod ve všech časech
 • Trpný rod se způsobovými slovesy
 • Věty přirovnávací a účinkové
 • Vedlejší věty časové
 • Vedlejší věty modální
 • Věty podmětné
 • Věty podmínkové
 • Věty srovnávací
 • Zápočtový test
 • Skloňování podstatných jmen zeměpisných
 • Použití členu určitého a neurčitého
 • Die BRD: Geschichte
 • Die BRD: Geographie
 • Die BRD: Staatsaufbau usw.
 • Österreich: Geschichte
 • Österreich: Geographie
 • Die Schweiz: Geschichte
 • Die Schweiz: Geographie
 • Liechtenstein
 • Luxemburg
 • Předložky v odborné literatuře

Osnova numerických cvičení

  Státnicový blok předmětů: 2. ročník přípravy (JN7)
 • Meine Weihnachten
 • Post, Telefon, Telegraf, Geld
 • Leistungen der Post
 • Volné téma, poslech
 • Zeit, Wetter, Jahreszeiten
 • Der Mensch
 • Krankheiten, beim Arzt
 • Volné téma, poslech
 • Reisen, Urlaub
 • Sportarten
 • Touristik
 • Volné téma, poslech
 • Informatinsmedien
 • Rundfunk, Fernsehen, Presse
 • Wichtige Zeitungen bei uns
 • Volné téma, poslech
 • Kulturelles Leben
 • Besuch im Theater
 • Literatur
 • Mensch und Natur
 • Fauna und Flora
 • Volné téma, poslech
 • Tagesprogramm
 • Freiheitsgestaltung
 • Wissenschaft und Technik
 • Bildungswesen

Průběžná kontrola studia

Průběžné testy během semestru.

Podmínky zápočtu

50% úspěšnost při zápočtových testech.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EI-BC-3, obor VTB, libovolný ročník, povinně volitelný skupina J
 • Program EI-MGR-3, obor VTN, libovolný ročník, povinně volitelný skupina J
 • Program EI-MGR-5, obor VTI, libovolný ročník, povinně volitelný skupina J
 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
Nahoru